Istraživanje: koje avio-kompanije najčešće kasne?

British Airways

EasyJet i British Airways, dve Evropske kompanije sa najvećim brojem prevezenih putnika, takođe su ocenjene i kao avio-kompanije čiji letovi najčešće kasne. 

Istraživanje koje uključuje preko 40 avio-prevoznika, u rasponu od multinacionalnih do regionalnih kompanija, dalo je rezultate da je preko 7000 letova kompanije EasyJet kasnilo samo u periodu meseca novembra 2015. godine.

Nadležni u kompaniji EasyJet pravdaju svoja kašnjenja činjenicom da preko 80% letova stiže na vreme, i da je masovnost ove kompanije, odnosno veliki broj letova, razlog zašto se i kašnjenja dešavaju.

Kao najčešći razlog pominju se ograničenja u avio-saobraćaju i činjenica da se kao kašnjenje tretira svako poletanje makar 15 minuta nakon prvobitnog rasporeda.

Najveći broj otkazanih letova dešava se u kompaniji Lufthansa, koja je u prethodnom periodu imala problem sa štrajkovima, i nezadovoljstvom radnika zbog sistema odlaska u penziju.

Rezultati istraživanja su dostupni javno na sajtu StratosJets.

 

Autor: Krsto Arsenijević | Objavljeno: 16.12.2015. | Modifikovano: 26.11.2018.