Za koliko biste prodali svoje mesto u avionu?

Aviokompanija Junajted erlajns pruža svojim putnicima mogućnost da preprodaju svoje avio karte tj. mesta na prebukiranim letovima. Međutim, ostaje pitanje da li je ovo pravo rešenje za prebukirane letove?

United Airlines preprodaja karata

Na ovaj potez aviokompanija se odlučila nakon nekoliko skandala vezanih za prebukirane letove, od kojih se jedan završio incidentom u kom je putniku polomljen nos i zubi od strane obezbeđenja.

Prvo su tražena četiri dobrovoljca koji bi ustupila svoje mesto, nakon što se niko nije javio, kompanija je ponudila vaučer od 400, pa od 800 dolara kao kompenzaciju. Kada se niko nije javio, putnici su odabrani prema slučajnom uzorku, a jedan putnik nije želeo da napusti svoje sedište.

Junajted erlajns je jedna od aviokompanija koja ima veliki problem sa prebukiranim letovima, jer prodaju više mesta nego što ima u avionu, kako ne bi došlo do toga da usled otkazivanja putnika, avion ostane poluprazan, kao što se konkurentima dešavalo da putnik dobije ceo avion za sebe!

Ova platforma, koja startuje narednog meseca na najprometnijim linijima, ima za cilj da reši ove situacije, i da putnici dobiju novac, a za uzvrat sačekaju sledeći let.

Konačno rešenje za prebukiranost?

Da li je ovo trajno rešenje za problem prebukiranosti? Aviokompanija nije dala konačan odgovor šta se dešava kada putnik traži previše novca, da li onda ponovo dolazi do prinudnog izbacivanja prema slučajnom uzorku, ili se prelazi na sledeće najtraženije mesto.

Neprijatnosti koje putnici doživljavaju u poslednje vreme sa Junajted erlajnsom su dovele do ogromnog pada imidža aviokompanije iako se ubraja u najbezbednije avionske kompanije na svetu, a ovo ne izgleda kao mnogo drugačije rešenje od onog koje su nudili u avionu na licu mesta.

Autor: Marija Penezić | Objavljeno: 28.09.2017. | Modifikovano: 26.11.2018.