Kada putnici imaju pravo na zamensko putovanje?

Globalna pandemija korona virusom donela je velike promene u turizmu, koje su dovele do ogromnih gubitaka u turističkoj industriji širom sveta. Međutim, ovi gubici nisu se odrazili samo na turističke gencije, već i na korisnike njihovih usluga.

Devojka koja vuče kofer na aerodromu

Kako bi regulisala prava i obaveze u slučaju otkazivanja putovanja usled korona virusa, vlada Republike Srbije donela je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turistička putovanja otkazana usled bolesti COVID-19.

U nastavku teksta pročitajte šta ova uredba podrazumeva, kao i koja su prava putnika i obaveze turističkih agencija prema putnicima prilikom otkazivanja aranžmana usled korona virusa.

Kako najlakše ostvariti svoja prava prema turističkoj agenciji?

Još i pre pandemije korona virusa, putnici su sa turističkim agencijama neretko dolazili u situacije kada su njihova prava bila oštećena. Pravo na zamensko putovanje, povraćaj novca ili naknadu štete, jedni su od najčešćih predmeta sporova između turističkih agencija i pojedinačnih fizičkih lica.

Svakome se može desiti da nekada dođe u ovakvu situaciju, te ako brzo i lako želimo da rešimo svoj problem, biće nam potreban pravna pomoć. Kada su nam potrebni advokati Beograd je najbolje mesto za potragu, jer njegove brojne advokatske kancelarije svojim klijentima nude mnoge iskusne advokate.

Advokatske usluge u oblasti zaštite prava potrošača obuhvataju kako pravno savetovanje, tako i celokupnu pravnu pomoć kroz ceo pravni postupak.

Stoga, ukoliko ikada dođete u ovakvu situaciju, savetujemo vam da se posavetujte sa profesionalnim i iskusnim advokatom kako biste što pre rešili spor, i to u svoju korist.

Šta se dešava kada turistička agencija otkaže putovanje?

Prema članu 878. Zakona o obligacionim odnosima, organizator putovanja ima pravo da odustane od ugovora pre njegovog izvršenja, uz obavezu da u celini vrati iznos koji je putnik uplatio.

Međutim, nakon pandemije korona virusom postavilo se pitanje šta se dešava u slučaju kada turistička agencija nije otkazala aranžman, a putnik želi da odustane od njega, kao i kako će se regulisati odlaganje putovanja i otvairvanje prava na zamenska putovanja.

Pogled kroz prozor aviona

Šta su zamenska putovanja i kako putnici ostvaruju pravo na njih?

Početkom 2020. godine, vlada republike Srbije donela je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

U njoj se zamensko putovanje definiše kao novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u celosti ili delimično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrednost nije niža od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje.

Ova uredba stupila je na snagu 30. aprila 2020. godine, i definisala je da organizator putovanja može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Rok za realizaciju zamenskog putovanja, odnosno rok do kojeg su putnici mogli da iskoriste dobijeno zamensko putovanje bio je 31. decembar 2021. godine. Putnik je takođe imao pravo da ne prihvati ponudu, prilikom čega je organizator putovanja bio u obavezi da izvrši povraćaj novca do 14. januara 2022. godine.

Devojka koja leži na stolici na plaži

Za putnike koji nisu uspeli da ostvare svoja prava doneta je nova uredba

Međutim, kako je širom sveta pandemija nastavila da bukti, mnogi građani nisu dobili priliku da iskoriste svoja zamenska putovanja, te je  19. novembra 2021. na snagu stupila uredba o izmeni Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Tatjana Matić tada je izjavila da je zbog masovnih otkazivanja turističkih putovanja ulsed pandemije produžen rok za korišćenje zamenskih putovanja.

Ova uredba produžila je rok za korišćenje zamenskih putovanja do 31. decembra 2022. godine, bez obzira na period realizacije. Putnici i dalje imaju pravo da odbiju zamensko putovanje i odluče se za povraćaj uplaćenog novca, pri čemu su oganizatori putovanja dužni da izvrše povraćaj novca najkasnije do 1. februara 2023. godine.

Autor: Miloš Božilović | Objavljeno: 28.02.2022. | Modifikovano: 07.03.2022.