Kako da izmenite ili otkažete avio-kartu

Često su putnicima potrebne informacije kako funkcioniše postupak otkazivanja avio-karte, kao i koje su mogućnosti ukoliko želite da promenite datum vašeg leta. Veoma je važno da prilikom kupovine avio-karte proverite da li je uopšte moguće izvršiti promene. Te informacije možete dobiti od vašeg avio-agenta, odnosno od strane turističke agencije u kojoj kupujete kartu. Da li ćete moći da izvršite promenu zavisi od tarife po kojoj ste je kupili, zato proverite koji su uslovi same tarife.

Kako se vrši izmena avio-karte?

Ukoliko se odlučite da vam ipak ne odgovara datum za koji ste kupili kartu ili vreme vašeg leta, možete promeniti kartu za drugi datum/vreme (što vam ne savetujemo), ali uz plaćanje određenih penala. Cena te promene zavisi od avio kompanije preko koje letite (najčešće od 50 do 150 evra), kao i od tarife po kojoj ste kupili kartu. Na primer, ukoliko ste kupili kartu po najnižoj tarifi (znači da je karta bila najjeftinija u tom trenutku) promena datuma će vas koštati više. Ipak, ako ste kupili kartu po najvišoj tarifi (karta je bila skuplja) ta promena će vas manje koštati. Kod biznis klase ove promene se uglavnom ne plaćaju, ali i to zavisi od avio kompanije.

Kako se otkazuje avio-karta?

Ako niste u mogućnosti da putujete, odnosno želite da otkažete vašu avio kartu, pokreće se postupak za refundiranje novca. U ukupnom iznosu koji putnik plati za avio kartu razlikujemo osnovnu tarifu, dodatne takse (YQ, YR, doplate za gorivo i dr.) i aerodromske takse. Nije moguće refundirati sve navedene stavke.

  • Da li će se refundirati deo novca osnovne tarife zavisi od avio kompanije. Po pravilu najskuplje tarife se refundiraju, ali ukoliko je karta kupljena po najnižoj tarifi taj deo novca neće biti vraćen.

  • Za dodatne takse važe ista pravila kao i za osnovnu tarifu. Ukoliko se novac za osnovnu tarifu vraća, to znači da će i dodatne takse biti vraćene i obrnuto.

  • Aerodromske takse se uvek vraćaju putniku i one imaju najnižu cenu. Povraćaj aerodromskih taksi važi čak i kada se radi o putnicima koji se nisu pojavili na letu („no-show“). Međutim, suma koja se vraća putniku na račun aerodromskih taksi je jako mala u odnosu na celoukupnu cenu karte.

Nadamo se da ćete lepo isplanirati putovanje i da nećete doći u situaciju da vršite promenu vaše avio-karte. Ukoliko se pak to dogodi, nadamo se da vam je ovaj tekst pomogao da razumete kako funkcioniše čitav sistem vezan za avio karte i da se pripremite za proceduru koja vas u tom slučaju čeka. Saznajte nešto više o ograničenjima vezanim za ručni prtljag u avionu.

Autor: Anđela Bučić | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.