Kako funkcionišu iskrcavanje i ukrcavanje u avion?

Ukrcavanje u avion ili boarding je poslednja aerodromska procedura pre poletanja, dok iskrcavanje predstavlja prvu proceduru po dolasku na destinaciju. Obe procedure su veoma važne i strogo regulisane međunarodnim pravilima.

Razlozi zašto je sam ulazak u avion toliko bitan su komercijalni, funkcionalni, bezbednosni i obligaciono-pravni, dok su za izlazak iz aviona najviše bezbednosni. U nastavku teksta saznajte kako funkcionišu iskrcavanje i ukrcavanje u avion, kako se ne biste iznenadili kada budete prvi put leteli avionom.

Šta predstavlja iskrcavanje i ukrcavanje u avion?

Ulazak u avion ili ukrcavanje predstavlja proces kojim se svi putnici uvode u avion. Ono se obavlja preko gejtova, odnosno prolaza, čiji je broj obeležen na svakoj avio karti. Kod većih aviona, putnici se obično sprovode na dva ulaza aviona.

Iskrcavanje je proces koji se dešava tek kada avion po sletanju zauzme svoje parking mesto ispred terminala i kada se znak za obavezno vezivanje isključi. Tada putnici, polako i bez žurbe mogu da napuste svoje mesto, a potom i avion.

Kod superdžambo aviona, odnosno onih sa dve palube (avioni na sprat), ukrcavanje i iskrcavanje je moguće preko višekrakih aviomostova, kako ulazak u avion i izlazak ne bi trajali čitavu večnost.

Funkcionalni aspekti iskrcavanja i ukrcavanja u avion

Kako bi ukrcavanje u avion bilo što kraće i što funkcionalnije, pre svih, u avion će ući majke sa malom decom, nepraćena deca i osobe sa posebnim potrebama, pa tek onda ostali putnici.

Kada putnici stignu na destinaciju, prilikom iskrcavanja, prednost imaju transferni putnici, odnosno oni koji žure na naredni let. Takođe, prednost se daje i putnicima u višim klasama i majkama sa malom decom. Iz aviona na kraju izlaze osobe sa otežanim kretanjem, kako bi izbegli gužve i potencijalne neprijatnosti.

Bezbednosni aspekti izlaska i ulaska u avion

Poslednja bezbednosna provera putnika, pre ulaska u avion, predstavlja ukrcavanje zapravo. Prilikom ukrcavanja, aerodromski službenici proveravaju putne isprave putnika kao i avio karte.

Takođe, diskretno se proverava i samo ponašanje putnika, pa službenici imaju puno pravo da sumnjive osobe, one koji se ponašaju neobično ili deluju bolesno, izoluju, kako ne bi predstavljali potencijalnu pretnju za ostale putnike.

Pre samog ulaska u gejt, svi putnici i njihov prtljag prolaze skener, to jest kontradiverzionu kontrolu. Na mnogim svetskim aerodromima, ovakva kontrola se nalazi na ulazu u tranzitnu zonu i na mestima gde se spajaju tranzitni i odlazni putnici, dok neke aerodrome karakteriše ovakva kontrola na samom ulazu u gejt.

I ručni prtljag se proverava na isti način kao i sami putnici. Svi oštri i zapaljivi predmeti, kao i sve tečnosti i sve ono što je zabranjeno da se unese u kabinu se izbacuje, te mislite o tome prilikom leta avionom.

Sa iskrcavanjem je situacija nešto drugačija, pa službenici putnicima prilikom izlaska iz aviona uglavnom požele lep dan i zahvale se što su leteli njihovom avio-kompanijom.

Komercijalni aspekti koje kriju iskrcavanje i ukrcavanje u avion

U zavisnosti od putne klase u kojoj putuju, avio-kompanije svrstavaju putnike u više kategorija. Putnici koji lete premijum ekonomskom, biznis ili prvom klasom, imaju mogućnost da se ukrcaju u avion pre ostalih, tako da mogu da zauzme svoje mesto bez gužve.

Ista je situacija i sa iskrcavanjem iz aviona. Niskotarifne avio-kompanije, odnosno low cost kompanije koje nemaju putne klase, za ukrcavanje u avion pre svih daju mogućnost dodatnog plaćanja. Na taj način se putnicima daje mogućnost ne samo izbegavanja gužve, već i biranja sedišta po želji.

Obligaciono-pravni aspekti – uskraćeno ukrcavanje u avion

Službenici avio-kompanije imaju pravo da prilikom ulaska u avion odbiju putnika iako on ima avio kartu i boarding kartu. Ukoliko im se učini da je putnik sumnjiv, pod dejstvom alkohola i narkotika, ili se ponaša neprilično, službenici mogu da onemoguće ukrcavanje u avion i ne prime putnika na let.

Putniku može biti ukraćeno ukrcavanje u avion ako ima više prijavljenih putnika nego mesta u avionu. U toj situaciji, putnik dobija posebna prava, a avio-kompanija se brine o njemu prema jasno utvrđenim međunarodnim zakonima i pravilnicima.

Međutim, ako putnik zakasni na ukrcavanje i ne pojavi se pre nego što se gejt zatvori, iako se uredno prijavio za let, ulazak u avion će mu biti onemogućen, a avio-kompanija neće imati nikakve obaveze prema putniku koji je zakasnio na svoje ukrcavanje.

Iz tih razloga se savetuje svim putnicima da na gejt, i aerodrom uopšte, dođu dosta ranije, jer avio-kompanija ne može da završi samo ukrcavanje u avion sve dok u redu, odnosno gejtu, ima putnika.

Aviomostovi i stepenice za ulazak i izlazak iz aviona

Ukrcavanje i iskrcavanje se može obaviti putem aviomostova koji postoje na većim aerodromima ili putem samohodnih stepenica. Aviomostovi služe da se putnici direktno sa aerodroma ukrcaju u avion ili iz aviona iskrcaju na aerodrom.

Aviomostovi predstavljaju pokretnu, zatvorenu i klimatizovanu cev kojom se stiže od gejta do aviona i obratno. Vrlo često se dešava da se u njima nalaze službenici koji upućuju putnike kuda da se kreću, želeći im prijatan dan.

Samohodne stepenice su drugi način za izlazak i ulazak u avion. Njih uglavnom koriste aerodromi koji nemaju aviomostove. Takođe, one se koriste u slučaju kada se avion parkira daleko od zgrade aerodroma, pa putnici autobusom moraju putovati do same zgrade.

Stepenice se dovezu do aviona i naslone na sam trup aviona kod vrata. Prilikom ukrcavanja, aerodromski autobus putnike doveze direktno do stepenica, a tokom iskrcavanja ih čeka tik od stepenica.

Nakon iskrcavanja iz aviona i ulaska u autobus, specijalni visokokapacitetni bus vozi putnike do ulaza na gejt, odakle putnici dalje nastavljaju da se kreću kroz terminal prema pasoškoj kontroli i holu za podizanje prtljaga.

Šta podrazumeva samostalno ukrcavanje u avion?

U poslednje vreme, na mnogim aerodromima su uvedeni skeneri za samostalno ukrcavanje. Oni su namenjeni onim putnicima koji imaju elektronske kupone za ukrcavanje, odnosno e-boarding card, koji se izdaje nakon online čekiranja.

Oni koji se čekiraju online, mogu se sami ukrcati u avion i to tako što će skenirati svoj kod s kupona, na mestu koje je predviđeno za skeniranje koda na skeneru. Nakon toga se putnicima otvara automatska kapija, te se oni mogu uputiti ka avionu kako bi se ukrcali i otpočeli svoje putovanje avionom.

Transferni putnici imaju prednost prilikom iskrcavanja

Vrlo je često da putnici koji lete avionom sa jednog kraja sveta na drugi imaju avio kartu koja podrazumeva presedanje. Naime, takve karte uglavnom imaju vremenski povezane letove, tako da transferni putnici imaju prednost prilikom iskrcavanja kako bi blagovremeno stigli na naredni let.

Ono što je potrebno je da se obrate kabinskom osoblju u avionu pre sletanja, kako bi im bilo omogućeno da se iskrcaju pre ostalih. U trenutku kada otpočne sletanje, kabinsko osoblje će putnicima koji presedaju dati informacije o tome kako se dolazi do njihovog narednog gejta, kao i dodatne servisne informacije koje su bitne za nastavak putovanja.

Savetuje se da transferni putnici pomno prate uputstva osoblja. Ukoliko nemaju dovoljno vremena do narednog leta, jer je recimo prvi let kasnio, vrlo je verovatno da će im avio-kompanija omogućiti direktan transfer preko platforme, bez ulaska u terminal.

Ako se to desi, posebno vozilo će transferne putnike sačekati ispred aviona i odvesti ih do sledećeg aviona. Vrlo je važno napomenuti da ovo nije obavezno, ali je veoma uobičajeno kod velikih avio-kompanija, ili kada je reč o velikim grupama putnika koji putuju zajedno, a presedaju tokom putovanja.Prilikom iskrcavanja i ukrcavanja u avion najbitnije je pratiti uputstva službenika i osoblja u avionu, a ukoliko vam nešto nije jasno ili ne možete da nađete i da se snađete, oni su vam uvek na raspolaganju kako bi vaše putovanje i let avionom protekao u najboljem mogućem redu i kako biste putovali sigurno!

Autor: Milica Đorđević | Objavljeno: 02.07.2019. | Modifikovano: 03.07.2019.