Kako reagovati na krizne situacije tokom putovanja

Turizam je jedna od najznačajnijih grana svetske ekonomije. Zauzima četvrto mesto po obimu stvaranja bruto domaćeg proizvoda, odmah iza farmacije, proizvodnje oružja i naftne industrije. Turistička putovanja svake godine beleže pozitivan rast uprkos izazovima koji im prete. Klimatske promene, ekonomska nestabilnost, zdravstvena kriza, terorizam utiču na bezbednost kao bitnu karakteristiku turističkih destinacija i jedan od preduslova da se uopšte odlučimo za odlazak na putovanje.

Na veliku žalost, i sami smo svedoci koliko su turistički centri primamljivi terorističkim grupama. Popularne destinacije pružaju terorističkim organizacijama mogućnost da dođu do publiciteta i pomažu u širenju straha i poruke koju žele da prenesu svetu. Teroristički napadi menjaju tokove turističkih kretanja i tako nanose štetu određenoj turističkoj destinaciji.

Šta možete uraditi u slučaju nemilih događaja

Izdvajamo preporuke Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije tokom putovanja u slučaju elementarnih nepogoda, nereda, proglašenja vanrednog stanja u zemlji destinacije, izbijanja ratnih sukoba i sličnih nemilih događaja:    

  • Pod pretpostavkom da su svi članovi Vaše porodice koji su sa Vama krenuli na put živi i zdravi i da imate sa sobom Vaše putne isprave, potrebno je da se najhitnije javite našem najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, koje će Vam dati uputstvo za dalje postupanje i uputiti Vas kako da se najbrže i najlakše evakuišete iz ugrožene zone;

  • Ukoliko u ugroženoj zoni zemlje destinacije, nema našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, javite se najbližem predstavništvu neke strane zemlje i zatražite pomoć (gledajte, ako je moguće, da to bude predstavništvo zemlje koja je u bliskim i prijateljskim odnosima sa Republikom Srbijom. Sigurno će Vam pre izaći u susret);

  • Ukoliko nije ugrožena cela teritorija zemlje Vaše destinacije, učinite sve da, ukoliko je to moguće, napustite ugroženo područje i prebacite se u sigurnije delove zemlje;

  • Kontaktirajte vašeg tur-operatora, ukoliko ste na destinaciju otišli posredstvom turističke agencije. Agencija je u obavezi da Vam organizuje efikasnu evakuaciju, ukoliko je to ikako moguće.

Bezbednost destinacije je glavni preduslov formiranja turističke ponude, a i sam organizator putovanja je odgovoran za sigurnost putnika tokom trajanja aranžmana. U slučajevima kada je turista žrtva krađa, terorizma ili ratnih sukoba turističke agencije ne snose nikakvu odgovornost. Zato je od velikog značaja za agenciju da dobro istraži tržište i ukaže na moguće probleme na destinaciji.

Opravdani i neopravdani razlozi za odustanak od aranžmana

Ukoliko se dogodi da zbog incidenata na destinaciji ipak poželite da odustanete od uplaćenog aranžmana to možete učiniti tako što ćete organizatora obavestiti pismenim putem o odustanku. Povraćaj novca vrši se prema opštim uslovima putovanja, definisan članom o otkazu ugovora od strane putnika. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl. za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Mnoge turističke agencije nude mogućnost da svoj novac prebacite na neko drugo putovanje, promenite termin putovanja ili odradite zamenu putnika.

Nemili događaji utiču na odabir destinacije i stvaraju animozitet prema turističkim područjima koja su bila izložena napadima. U slučaju da ste u nedoumici da li da putujete u neku zemlju savetujemo vam da pratite preporuke za putovanje Ministarstva spoljnih poslova i da se i sami informišete kakva je situacija na izabranoj destinaciji.

Autor: Dragana Stojanović | Objavljeno: 11.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.