Broj međunarodnih putovanja će porasti preko 35% do 2025.

Očekuje se da će međunarodni turizam odnosno putovanja u inostranstvo zabeležiti rast veći od 35% tokom narednih deset godina. Istraživanje koje naslućuje ovoliki rast u turizmu je sprovela Visa u saradnji sa Oksford Ekonomiks-om, a do zaključka su stigli uz informacije o trendovima u kupovini i obavljenim transakcijama u određenim regionima, zemljama i glavnim gradovima.

Naime, uzevši sve faktore i informacije o broju transakcija i pomenutim geografskim karakteristikama ovih transakcija, došlo se do predviđanja i zaključka da će preko 280 miliona domaćinstava širom sveta napraviti barem jedno međunarodno putovanje u narednih 10 godina tj. do 2025. godine. Uočena su dva glavna trenda na osnovu kojih se mogao predvideti ovakav rast.

  1. Jačanje srednje klase na globalnom nivou će omogućiti većem broju ljudi putovanja van matične zemlje. Ovo se pretežno odnosi na zemlje u razvoju, a sve buduće putnike Visa je nazvala „turističkom klasom“, koji ovakva putovanja neće smatrati luksuzom već svakodnevicom.
  2. Rast potražnje dovodi i do rasta ponude i konkurencije turističkih agencija i usluga, koji će uticati na jeftinije ponude i aranžmane za koje će uvek postojati kupac.

Ipak ovo su samo neki od globalnih trendova zbog koji se očekuje porast, a takođe postoje i infrastrukturne prednosti budućeg turizma, pošto se u narednih desetak godina očekuje i izgradnja preko 340 aerodroma širom sveta, čineći čak i najdalje egzotične turističke destinacije pristupačnijim i lakše dostupnim.

Takođe postojanje internet portala i lake dostupnosti informacija o različitim destinacijama, iskustvima putnika o turističkim agencijama i drugim informacijama takođe utiču na želju ljudi i sigurnost putovanja.

Autor: Mateja Panović | Objavljeno: 15.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.