Obaveštenje o oglasu za turističke vodiče i pratioce

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kako su objavili na svojoj internet prezentaciji, planira da raspiše oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca 21. decembra 2015. godine.

Oglas će biti raspisan prema novom Pravilniku o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca (”Službeni glasnik RS”, broj 102/2015).

Stručni ispit sastoji se od teorijskog i praktičnog dela ispita.

Teorijski deo stručnog ispita za turističkog vodiča polaže se po programu koji obuhvata sledeće predmete: Ekonomiku turizma; Turističke resursi; Agencijsko i hotelijersko poslovanje; Društveno uređenje, turističku politiku i propise u turizmu; Informativno-vodičku službu u turizmu; Nacionalnu istoriju; Strani jezik.

Teorijski deo stručnog ispita za turističkog pratioca polaže se po programu koji obuhvata sledeće predmete: Društveno uređenje, turističku politiku i propise u turizmu; Informativno-vodičku službu u turizmu; Agencijsko i hotelijersko poslovanje; Strani jezik.

Troškove polaganja stručnog ispita, kao i troškove izdavanja uverenja i legitimacije snosi kandidat.

Taksa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča iznosi za polaganje ispita iz predmeta strani jezik 3.000,00 dinara, a za polaganje ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita 15.000,00 dinara.

Taksa za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iznosi za polaganje ispita iz predmeta strani jezik 3.000,00 dinara, a za polaganje ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita 6.000,00 dinara.

Taksa za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne predmete za turističkog vodiča, iznosi 9.000,00 dinara.

Taksa za izdavanje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca iznosi 300,00 dinara. Taksa za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca iznosi 300,00 dinara.

 

Autor: Milovanovic Milos | Objavljeno: 11.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.