Objavljen spisak za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Na sajtu Ministartstva trgovine, turizma i telekomunikacija objavljen je spisak kandidata koji su ispunili uslov za polaganje stručnog ispita. Objavljen je i spisak kandidata sa nepotpunim prijavama

Spisak kandidata

 

Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

Spisak kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca

 

Spisak kandidata koji su imali nepotpune prijave

 

Kandidati koji su po datumu i vremenu ispunili uslov za rangiranje u okviru turističkih vodiča ali su imali nepotpune prijave

Kandidati koji su po datumu i vremenu ispunili uslov za rangiranje u okviru turističkih pratilaca ali su imali nepotpune prijave

Uvid u radove

Kandidati mogu zatražiti uvid u podnetu prijavu koji se vrši 8. januara 2016. godine u prostorijama sektora za turizam nadležnog Ministarstva. Adresa je Omladinskih brigada 1, Novi Beograd (kancelarije 194 i 205). Uvid se održava u period u 12:00 do 14:00.

Psihološka procena

Dodatne informacije o sprovođenju psihološke procene će biti dostupne uskoro.

Autor: Krsto Arsenijević | Objavljeno: 12.07.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.