Šta sve možete da prenesete preko granice

Koliko puta ste se zapitali prilikom planiranja vašeg putovanja koju količinu cigareta ili alkohola možete preneti preko graničnih prelaza? Da li ste poželeli da ponesete rođaku ili prijatelju tradiicionalno srpsko alkoholno piće, ali niste bili sigurni da li će vam službenici praviti problem na granici? Rešili smo da detaljno istražimo sve nedoumice vezano za granične prelaze. Evo šta sve možete da prenesete preko granice.

Tačna količina alkohola, cigareta, novca i ostalog ličnog prtljaga koju želite da prenesete preko granice zavisi od zemlje u koju putujete. Za zemlje koje su članice Evropske Unije važi opšte pravilo, ali zemlje koje nisu deo EU imaju svoja pravila i proceduru prilikom unošenja stvari preko granice.

Koliko novca je dozvoljeno preneti preko granice?

Prilikom prelaska graničnog prelaza putnik može da poseduje najviše do 10.000 evra (novac u gotovini, putnički čekovi). Ako sa sobom imate više od 10.000€, potrebno je da to prijavite carinskom službeniku. Ukoliko ne prijavite novac, a posedujete veću sumu od dozvoljene, protiv vas se podnosi prekršajna prijava i u tom trenutku vam se oduzima novac. Jedina situacija kada je dozvoljeno da prenesete više novca je u slučaju kada se selite iz svoje zemlje i tom prilikom je potrebno da dostavite dokument koji predstavlja dokaz o iseljenju. Količina novca koju imate na platnim karticama nije ograničena i niko vam neće praviti problem oko toga.

Koliko je cigareta dozvoljeno preneti preko granice?

Preko granice putnik može preneti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duvana, ako se prelazi granica na kopnu. U slučaju da se prelazi granica na aerodromu dozvoljeno je preneti 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara i 250 grama duvana.

Koliko je alkohola dozvoljeno preneti preko granice?

Prilikom prelaska graničnih prelaza uglavnom je dozvoljeno uneti 0,5 litre žestokog alkoholnog pića sa udelom alkohola 22%, 0,5 litre vina i 2 litre piva. Akcizne robe (piće, cigarete, gorivo) mogu unositi samo lica starija od 17 godina.

Ostali lični prtljag

Sadržaj vašeg ličnog prtljaga zavisi od perioda u kom putujete, svrhe putovanja, trajanja putovanja i slično. Prema opšte usvojenoj praksi lični prtljag su predmeti odevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lekovi i slično. Laptop računar se smatra delom ličnog prtljaga i prilikom putovanja laptop možete nositi sa sobom i nećete morati da ga posebno prijavljujete na granici. Preko granice možete preneti 1 parfem i 1 toaletnu vodu. Lekove možete preneti, ali samo onu količinu koja je za vašu ličnu upotrebu. Carinik može da zahteva neku potvrdu da su lekovi za vas i u tom slučaju je potrebno priložiti fotokopiju lekarskog recepta ili neki drugi dokaz, kao što je otpusna lista, potvrda lekara, itd. Pored goriva koje je u rezervoaru, moguće je uneti kantu sa najviše 10 l goriva.

PROČITAJTE JOŠ: Evo šta smete poneti kao ručni prtljag u avionu.

Sve dodatne informacije prilikom planiranja i pripreme za putovanje van granica naše zemlje možete dobiti na sajtu carinske uprave svake zemlje koju posećujete. Za početak ukoliko putujete u Crnu Goru, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Grčku. Bugarsku ili Tursku sve potrebne informacije možete dobiti na sledećem linku.

Autor: Anđela Bučić | Objavljeno: 06.08.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.