Uskoro lakše do pasoša

Koliko puta ste bili u situaciji da ste čekali u redu kako biste uzeli izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu za potrebe izdavanja nove lične karte ili pasoša? Od sada više nećete morati da čekate u redovima za svoja lična dokumenta, jer je Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o opštem upravnom postupku, prema kome će biti formirana elektronska baza podataka i svi podaci o građanima će biti na jednom mestu dostupni službenicima.

Na taj način vam uverenje o državljanstvu Republike Srbije više neće biti potrebno ukoliko planirate da izvadite pasoš ili ličnu kartu, sada ova obaveza pada na organe državne uprave.

Država je rešila da javnu upravu reformiše po evropskim standardima i omogući građanima mnogo lakšu i bržu proceduru za pribavljanje dokumenata. Glavni ciljevi Predloga zakona o opštem upravnom postupku jesu pojednostavljivanje upravnog postupka, ušteda troškova i vremena građana. U saradnji sa javnom upravom građani će svoja prava ostvarivati na pouzdaniji i pristupačniji način.

Autor: Dragana Stojanović | Objavljeno: 08.02.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.