Air France obeležava Međunarodni dan žena

Možda niste znali, ali Air France je jedna od retkih svetskih kompanija koju vode dve žene. Predsednica odbora direktora i generalna direktorka koje vode ovu kompaniju smatraju da su kompanije posvećene rodnoj ravnopravnosti inovativnije i vrlo atraktivnije.

Ruze i cokoladice

Air France je kompanija koja promoviše profesionalnu jednakost među svojim zaposlenima, kao i jačanje pozitivne dinamike u regionima u kojima deluje. Saznajte na koji način to radi i koje rezultate je kompanija postigla u proteklim godinama, kao i kako planiraju da obeleže ovogodišnji Međunarodni dan žena.

Velika posvećenost ravnopravnosti među polovima

Air France je još 2002. godine, u svoju poslovnu politiku integrisao ideju o jednakosti plata žena i muškaraca, a 2018. godine je potpisan peti trogodišnji sporazum sa socijalnim partnerima o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu. Air France ima jasno utvrđen put do cilja – jednake plate za uporediv rad, poziciju i veštine.

Indeks profesionalne jednakosti između muškaraca i žena, koji je Air France ostvarila, objavljen je 1. marta 2019. godine i iznosi 89/100. Ovaj podatak veoma govori o velikoj posvećenosti ravnopravnosti avio kompanije, kao i o radu i predanosti svih radnika kompanije u postizanju istinske profesionalne ravnopravnosti. Minimalni prag koji je vlada postavila je 75/100.

Pored velikog napretka, rodnih stereotipa i dalje ima u i u kompanijama i u društvu uopšte. Air France je 2017. godine uveo internu kampanju pod nazivom #Osonsledire, ohrabrujući svoje zaposlene da podele sa svima sve seksističke opaske koje čuju a tiču se rodne ravnopravnosti. I u ovoj godini, Air France nastavlja svoje akcije i sprovodi nove kako bi okončao seksizam na radnom mestu.

Air France kompanija je jedna od potpisnica Povelje o raznolikosti, čime se obavezala da će tokom cele godine sprovoditi akcije kako bi stala na put radnjama i rečima koje mogu da omalovažavaju i delegetimišu žene u njihovom profesionalnom razvoju i okruženju uopšte.

Na muškim radnim mestima nalaze se žene

U Air France-u, žene se nalaze na pozicijama pilota, inženjera, generalnih menadžera, mehaničara i obavljuju mnoga zanimanja koja se instinktivno povezuju sa muškarcima. Avio kompanija Air France promoviše stanovište da žene imaju jednak pristup svim profesijama, te u skladu sa tim redovno organizuje brojne obuke i akcije podrške.

Ova avio kompanija promoviše obrazovanje i zapošljavanje žena u svim profesijama, te učestvuje u brojnim manifestacijama koje stavljaju akcenat na različitost. Air France pomaže nekoliko svetskih udruženja koja se bave promocijom obrazovanja devojčica i mladih žena. Avio kompanija ima cilj da ostvari stvarnu rodnu raznolikost na odgovornim pozicijama.

Kako Air France obeležava Međunarodni dan žena?

Ženska mreža Air France-a, pod nazivom “Žene budućnosti”, ove godine slavi prvu godišnjicu i to baš na Dan žena, 8. marta. Ideja o ovoj mreži je proistekla od nekoliko žena u kompaniji koje su imale želju da stvore mesto za razmenu ideja, razgovore i radionice, kako bi promovisale i ojačale rodnu ravnopravnost u kompaniji.

Na Međunarodni dan žena, svi zaposleni u Air France-u učestvuju u brojnim manifestacijama širom Francuske. Dobrovoljno su formirane potpuno ženske posade u avionima uz koje svako putovanje sa Air France-om postaje dečija igra. Ženska posada će danas, na 8. mart, obavljati letove sa polascima iz svih krajeva Francuske, kako na kratkim, tako i na srednjim i na dugim relacijama.

Za sve svoje putnice, Air France je spremio brojna izneđenja, pored sigurnog komfornog putovanja. U svim čekaonicama i biznis salonima, posebna pažnja je posvećena putnicama, te će sve dame imati prednost pri ukrcavanju bez čekanja. Takođe, svaku putnicu očekuje prigodni pokloni pri ukrcavanju, kao što su čokoladice i ruže.

Avio kompanija Air France i PutujSigurno žele svim damama srećan Dan žena!

Autor: Katarina Adamović | Objavljeno: 08.03.2019. | Modifikovano: 09.03.2019.