Vinjete u Evropi – vodič

Za one koji se odluče da krenu na put svojim automobilom, pored međunarodne vozačke dozvole i zelenog kartona moraju da povedu računa i o vinjetama. Vinjete su, zapravo, nalepnice čijom se kupovinom plaća putarina za određeni vremenski period. Njima se naplaćuje jednodnevna, sedmična, mesečna ili godišnja putarina. Mogu se kupiti na graničnim prelazima, benzinskim pumpama ili drugim označenim mestima. Lepe se na prednje automobilsko staklo i važe samo za jedno vozilo. Ovakav način plaćanja putarine postoji u nekim evropskim zemljama, među kojima su Austrija, Bugarska, Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Rumunija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija i Švajcarska.

Austrija

Austrija je zemlja u kojoj se od 1997. godine naplaćivanje putarine vrši preko vinjete, za sva vozila do 3,5 tone. Korisnici bez vinjete na autoputu plaćaju kaznu u iznosu od 110 evra, a ukoliko vinjeta nije pravilno instalirana ili falsifikovana kazna je 240 evra. Pored obaveznog plaćanja vinjete, postoje i posebne putarine za pojedine deonice autuputa. Korisnik može kupiti elektronsku putnu karticu ili jednodnevnu koridor – vinjetu.

Bugarska

Vinjete u Bugarskoj su obavezne za sva vozila (uključujući i motore), važe za sve javne puteve, ali ne i puteve u gradovima, selima i prsten puteve. Njihovo važenje počinje od trenutka kupovine i traju do određenog perioda za koji su kupljene. Mogu se nabaviti na većini benzinskih pumpi, graničnim prelazima ili online, putem kreditne kartice. Novčane kazne u iznosu od 60 evra ili više biće naplaćene vozačima bez valjane vinjete.

Češka

U Češkoj je politika plaćanja autoputa slična austrijskoj. Vinjete moraju imati vozila do 3,5 tone za korišćenje autoputeva. Novčane kazne se kreću od 80 do 200 evra. Za vozila preko 3,5 tone postoje elektronske naplate putarine od 2007. godine.

Francuska

Francuska vinjeta je uvedena davne 1956. godine. Bile su dostupne na trafikama i vlasnici vozila su ih uglavnom kupovali na kraju svake godine. Cena je zavisila od konjskih snaga, kao i od klase vozila na koju je registrovano. Vinjete su ukinute za motore 1981. godine, a za ostala vozila od 2001. godine vrši se elektronsko naplaćivanje putarine, dok se za određene tunele i mostove plaća dodatno.

Nemačka

Autoputevi su besplatni za sva lakša vozila. U Nemačkoj postoji jedan izuzetak, a to je da od 2007. godine svi vozači moraju kupiti nalepnicu prilikom prolaska kroz „ekološku zonu“ u nekoliko gradova i opština. Nekoliko „zelenih zona“ je zabranilo ulaz vozila koje emituju višu vrednost emisije čestica. Vozila koja prolaze ovim prostorima bez odgovarajuće etikete plaćaju novčanu kaznu od 40 evra i dobijaju jednan kazneni bod.

Mađarska

Vinjeta – jedina dosadašnja mađarska vrsta putarine, obaveza je u vozilima koja koriste autoputeve kroz ovu zemlju, a važi ujedno i na putevima u tri okruga. Za vožnju kroz tri okruga u Mađarskoj od 01. januara 2015. godine, uvedena je  nova vrsta regionalnih (okružnih)  putarina, E-nalepnica od kojih je vozačima iz Srbije verovatno najinteresantnija ona koja se plaća na putu za Segedin. Ukoliko se pak čvor autoputa prostire na teritoriji dva okruga, za vožnju je dovoljno posedovati nalepnicu samo jednog od ta dva okruga. Vozači vozila do 3,5 tone bez vinjete plaćaju kaznu između 140 i 700 evra, ako početna kazna nije plaćena u roku od 15 dana.

Crna Gora

Vozači svih vozila moraju kupiti eko-godišnju vinjetu, koje se mogu dobiti na graničnim prelazima. Dodatne putarine se plaćaju preko nekih tunela i mostova.

Rumunija

Osim motocikala, nalepnice su neophodne svim vozilima koja putuju na glavnim putevima i autoputevima. Oni se mogu kupiti  na većini benzinskih stanica, graničnih prelaza ili online, putem kreditne kartice. Kazna vozaču bez validne vinjete je 100 evra ili više.

Slovačka

Vinjete su obavezne za sva vozila do 3,5 tone koja cirkulišu na slovačkim autoputevima. Vinjete za teža vozila su zamenjena elektronskim sistemom i cena zavisi od udaljenosti puta. Kazna vozača bez vinjete kreće se od 100 do 500 evra.

Slovenija

U Sloveniji je obavezno plaćanje vinjete za sva vozila manja od 3,5 tone koja se kreću autoputevima. Vozači bez validne vinjete plaćaju kaznu između 300 i 800 evra.

Švajcarska

Vinjeta se plaća u iznosu od 40 franaka i to važi za period od 01. januara tekuće godine do 31. januara naredne godine. Vinjeta se kupuje na benzinskim stanicama, graničnim prelazima  ili kod upravljača puta. Korišćenje mreže autoputeva bez važeće vinjete je u suprotnosti sa Zakonom o javnim putevima i kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 75 švajcarskih franaka ili više, zajedno sa obaveznim otkupom godišnje vinjete.

Autor: Katarina Adamović | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 13.06.2019.