Vožnja automobila u Srbiji – koji su uslovi?

Vožnja automobila u Srbiji i njeni zahtevi ne razlikuju se mnogo od vožnje automobila u bilo kojoj drugoj zemlji. Međutim, postoje određene stvari koje treba da znate ako odlučite da se vozite u Srbiji ili dođete automobilom iz inostranstva.

Vozačka dozvola za upravljanje automobilom u Srbiji

Prvo, da pomenemo ovaj važan dokument. Vozačka dozvola je javna isprava nadležnog organa. On daje licu pravo da upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme. Motornim vozilom može upravljati vozač samo koji ispunjava sve propisane uslove i poseduje vozačku dozvolu.

Vozač ne sme da upravlja vozilom na putu ako ima:

  • zabranu upravljanja vozilom odlukom nadležnog organa,
  • isključen je iz saobraćaja.

Devojka vozi automobil

Strani državljani – uslovi za vožnju automobila u Srbiji

Vozilom u Srbiji može upravljati stranac koji privremeno boravi u Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize, ili ako je državljanin Republike Srbije. Međutim, potrebno je da ima vozilo na osnovu strane vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole. Lice prilikom upravljanja vozilom mora imati dokaz o dužini neprekidnog boravka na teritoriji Srbije. Takođe, taj dokaz mora dati na uvid ovlašćenom službenom licu, na njegov zahtev.

Strana vozačka dozvola važiće u saobraćaju na putevima Srbije nakon 12 meseci od dana kada je stranac dobio privremeni boravak duži od šest meseci ili prebivalište.

Kome može da izda srpska vozačka dozvola?

Osim našim državljanima, vozačka dozvala može da se izda i strancima. Stranac kome je odobren boravak od najmanje šest meseci ili mu je izdata dozvola za stalni boravak, može da dobije srpsku vozačku dozvolu. Takođe, i državljanin Republike Srbije koji se vraća iz inostranstva može da dobije ovaj dokument. Polaganje vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu inostrane vozačke dozvole kojoj nije istekao rok važenja, nije potrebno.

Ko može da vozi auto sa stranim tablicama?

Ako je automobil registrovan u inostranstvu, lice sa prebivalištem u Srbiji ne sme da ga vozi u Srbiji. Međutim, postoje izuzeci, kao što su:

  • odobrenje za boravak u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje šest meseci;
  • vožnja rent-a-car vozila;
  • upravljanje vozilom u prisustvu lica koje ima pravo upravljanja vozilom;
  • ako se upravlja vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu za uvoz, do momenta registracije ovde;
  • upravljanje skupom vozila kod kojih je motorno vozilo registrovano u Srbiji, a priključno vozilo u inostranstvu.

Kazna je od 20.000 do 40.000 dinara ako se prekrši neko od ovih pravila. Međutim, dodatni problem može da bude ako sw prekrši i Carinski zakon. Policija, dakle, ima pravo da na licu mesta oduzme automobil i obavesti carinske organe. Na taj način osoba može da se optuži za neprijavljivanje uvoza, posle čega je sve u njenim rukama.

U tom slučaju kazna može biti oduzimanje vozila. Vozilo se može vratiti, ali uz uslov da se uz uplatu obavi kompletna uvozna procedura. Ova kazna se kreće od vrednosti vozila do čak četiri puta veće vrednosti samog vozila.

Neophodne stvari koje treba poneti sa sobom

Osim gore navedenih dokumenata, postoje i neke pravne stvari koje osoba mora poneti sa sobom. Osim ako ne je nemoguće da se farovi podese, zakonski je uslov da nosite pretvarače prednjih svetala, odnosno konvertore farova. Konvertori farova su samolepljivi i lepe se za farove u određenom položaju u zavisnosti od marke i modela vozila. Ovako se skreće svetlo od nadolazećih vozača, čime se sprečava da budu zaslepljeni.

Trougao upozorenja je takođe obavezan, da se nosi u vozilima u slučaju kvara. Zimske gume i lanci za sneg su obavezni ako vozite od 1. novembra do 1. aprila.

Takođe se preporučuje da se imaju rezervne sijalice za spoljna svetla automobila koji se vozi,kao i aparat za gašenje požara, komplet prve pomoći i fluorescentni, reflektujući prsluk.

Autor: Miloš Božilović | Objavljeno: 26.04.2022. | Modifikovano: 26.04.2022.