Vrste objekata za smeštaj

Prilikom odlaska na putovanje putnici uvek biraju određeni vid smeštaja u kome će odsedati u skladu sa svojim željama i raspoloživim finansijama. Bitno je istaći da postoji veliki broj različitih smeštajnih objekata koji mogu odgovarati svakom putniku u zavisnosti od tipa putovanja, budžeta, destinacije,itd.

Najzastupljeniji smeštajni objekti su:

  • Hotel

  • Depandans

  • Garni hotel

  • Hostel

  • Motel

  • Apartman

  • Pansion

  • Seoska domaćinstva

Hotel je objekat za smeštaj koji pruža usluge smeštaja, ishrane, pića i brojne dodatne usluge. Hoteli mogu imate od jedne do pet zvezdica, a nedavno smo pisali šta označavaju hotelske zvezdice i da li su hoteli od sedam zvezdica samo marketinški trik.

Depandans čini deo hotela i nalazi se u zasebnoj zgradi, dok je recepcija u sklopu glavne zgrade hotela i ishrana se vrši u restoranima koji su u okviru glavne zgrade.

Garni hotel je gradski hotel koji pruža usluge smeštaja i uslugu noćenja sa doručkom. U pitanju su najčešće objekti manjeg kapaciteta.

Hostel predstavlja najpovoljniji vid smeštaja i sobe su većinom višekrevetne, kupatila zajednička i uglavnom odsedaju turisti koji puno putuju i ne zadržavaju se dugo u jednom mestu. Da li znate koje su ključne razlike između hotela i hostela?

Motel se nalazi pored puta i uglavnom služi za prenoćište gostima (često vozačima) koji su u prolazu. Pored usluge smeštaja, moraju pružiti mogućnost parkiranja vozila.

Apartman može biti pojedinačni građevinski objekat ili u okviru građevinske celine sa više apartmana. Ovaj vid smeštaja je karakterističan za letovališta ili zimske destinacije.

Pansion je objekat koji je sličan hotelu, jer pruža usluge smeštaja i ishrane (doručak, ručak, večera), ali je skromnije opremljen i cene smeštaja su niže za razliku od hotela.

Seoska domaćinstva predstavljaju autentičan objekat za smeštaj koji se nalazi u ruralnoj sredini i uglavnom su u cenu uključeni obroci.

Savet je da prilikom biranja objekata za smeštaj uvek pogledate ocene na TripAdvisor ili Booking-u kako biste se bolje upoznali sa komentarima drugih putnika. Posebno obratite pažnju na najnovije komentare i uvek pogledajte fotografije putnika.

Autor: Anđela Bučić | Objavljeno: 23.02.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.