NAGRADA: Najbolja turistička agencija

Obaveštavamo sve putnike i turističke agencije da će turistički portal PutujSigurno na osnovu ocena i komentara putnika o turističkim agencijama dodeliti NAGRADU najboljoj turističkoj agenciji za poslovanje u 2015. godini.

Nagrada se dodeljuje na osnovu svih ocena i komentara putnika o svim turističkim agencijama od početka rada portala zaključno sa 31.05.2016. u 23.59 turističkoj agenciji na poziciji broj jedan. 

Nagrada za najbolju turističku agenciju podrazumeva sledeće:

  • specijalno istaknuto obeležje na profilu turističke agencije na portalu PutujSigurno.rs
  • trofej koji postaje trajno vlasništvo turističke agencije
  • promocija na posebnoj internet stranici na adresi www.NajboljeAgencije.rs koja će biti objavljena prilikom proglašenja pobednika
  • turistička agencija dobija bedž kao dodatak koji može da postavi na svoj sajt.

Pozicija turističke agencije na portalu PutujSigurno se računa kao kombinacija nekoliko faktora, od kojih su najbitniji sledeći: ocene putnika, broj komentara putnika, broj odgovora turističkih agencija na komentare putnika.

Sve turističke agencije sa prosečnom ocenom preko 9 i sa više od 10 komentara dobiće priznanje za izvanredan odnos prema putnicima i brigu o svojoj (online) reputaciji. Ova priznanja će biti promovisana u posebnoj sekciji na internet stranici www.NajboljeAgencije.rs, kao i na profilu turističke agencije na portalu PutujSigurno.rs.


Šta je recenzija?

Recenzija je komentar i ocena koju putnik objavljuje na stranici turističke agencije sa kojom je putovao. Recenzije predstavljaju iskren i istinit prikaz iskustva koje je putnik imao sa turističkom agencijom, a koje su u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno.

Koje recenzije neće biti prihvaćene:

  • recenzije koje prenose iskustva i utiske drugih ljudi, a ne sopstvena iskustva

  • recenzije koje pišu vlasnici, menadžeri, (sadašnji ili bivši) zaposleni ili bilo koji drugi predstavnici turističke agencije, kao i lica povezana sa njima

  • recenzije o turističkim agencijama koje pišu pojedinci povezani sa konkurentskim turističkim agencijama

  • i sve slične recenzije.

Kako i kada se objavljuju recenzije?

Recenzije se ne objavljuju odmah, već prolaze kroz detaljnu proveru u okviru našig sistema za borbu protiv spama i pokušaja manipulacije. Obično je potrebno do 48h da se recenzija objavi, osim u situacijama kada se vrši dodatna provera.

Nakon izvršene provere putnici dobijaju obaveštenje o postavljaju recenzije. Recenzija neće biti objavljena ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno, o čemu putnici dobijaju obaveštenje.

Objavljene recenzije se prikazuju na stranici turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju.

Šta su lažne recenzije?

Putnici očekuju da sve recenzije budu istinite i da predstavljaju iskrena mišljenja bivših putnika turističkih agencija, bez predrasuda i uticaja. Portal PutujSigurno je posvećen obezbeđivanju sigurnosti i legitimnosti procesa postavljanja recenzija i zaštite zajednice putnika koju okuplja.

Lažne recenzije su pokušaji prevare za koje portal PutujSigurno ima nultu toleranciju. Svaki pokušaj postavljanja lažnih recenzija, lažnog predstavljanja, dovođenja u zabludu, manipulacija sistema i sličnih aktivnosti biće strogo kažnjen i jasno označen.

To uključuje, ali nije ograničeno samo na sledeće:

  • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da poprave sopstvenu poziciju i ocenu na portalu PutujSigurno

  • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da naškode poziciji i oceni konkurentskih turističkih agencija na portalu PutujSigurno.


Preporučujemo da pročitate i ovo: