O informacijama

Sve informacije o turističkim agencijama u sekcijama Poslovni podaci, Garancije putovanja i Finansijski podaci su javno dostupne informacije koje su preuzete na sledećim internet sajtova:

Informacije su grupisane tako da ukazuju na sve bitne elemente poslovanja turističke agencije, a najviše na garancije putovanja i trenutnu likvidnost turističke agencije. Moguće je da dođe do promena informacija, sa kojima nismo upoznati. Zato preporučujemo da na gore navedenim sajtovima izvršite proveru turističke agencije sa kojom želite da putujete, a prema matičnom broju ili PIB-u koji je naveden na pojedinčnoj stranici turističke agencije.


Ukoliko želite da prijavite pogrešnu informaciju ili grešku, da pošaljete novu informaciju, to možete uraditi preko dole navedene kontakt forme: