Manastir Đurđevi stupovi

Manastir Đurđevi stupovi – putovanje: Manastir Đurđevi stupovi je manastir Srpske pravoslavne crkve, posvećen svetom Đorđu, a nalazi se na brdu iznad Novog Pazara, u starom Rasu. Podigao ga je veliki srpski župan Stefan Nemanja u prvim godinama svoje vladavine (oko 1171. godine) i predstavlja jedan od najstarijih srpskih manastira. Manastir Đurđevi stupovi je uvršten u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a. Pored brojnih vernika koji ga obilaze, ovo pravolsavno svetilište posećuju i brojni turisti s obzirom na to koliki kulturološki značaj ima. Ukoliko i vi želite da posetite manastir Đurđevi stupovi pogledajte ponudu neke od turističkih agencija sa našeg sajta.

Inače, stup predstavlja prostrani komad obradivog zemljišta koji se nalazi u posedu vladara, a o posebnom značaju ovog manastira govori pregršt starih biografskih tekstova, ali i izuzetan položaj manastira podignutog na samom vrhu uzvišenja.

Istorija Đurđevih stupova

Prema pisanju Stefana Prvovenčanog, biografa Stefana Nemanje, manastir je nastao tako što se Nemanja, dok je bio zatočen u pećini, zavetovao da će izgraditi manastir posvećen svetom Đorđu. Manastir je izgrađen na krunskim posedima dinastije Nemanjića i od samog početka je imao veliki značaj kako na obično stanovništvo tako i na vladarsku porodicu.

Manastir Đurđevi stupovi je jedno vreme zapusteo, nakon Austro-turskog rata, 1689. godine, kada su i poslednji preostali monasi pobegli. Tokom naredna dva veka trajalo je uništavanje i razaranje manastira, da bi tek u drugoj polovini 20. veka počeli radovi na istraživanju i obnovi ovog manastira.

Manstirski konak je izgrađen 2002. godine i to je predstavljalo ključni trenutak za obnovu manastira, a sam konak je omogućio da se u manastir posle više od tri veka vrate i monasi.

Đurđevi stupovi freske

S obzirom na to da je ovaj manastir svedočio brojnim ratovima, a samim tim i pretrpeo velika razaranja, od prvobitnog živopisa u manastiru je ostalo veoma malo tragova. Međutim, zahvaljujući istraživanjima, ali i fotografijama manastira nastalim između dva svetska rata delimično je rekonstruisan prvobitni izgled Đurđevih stupova.

U polukaloti se nalazio Isus Hristos Svedržitelj okružen anđelima, dok su zidne površine kupole bile oslikane figurama proroka Ilije, Jeliseja, Danila i Zaharija Mlađeg. Na zapadnom paru pandatifa nalazili su se sveti jevanđelisti Luka i Marko, dok su gornja i srednja zona bile posvećene velikim praznicima i scenama Hristovih stradanja: Sretenje, Krštenje, Duhovi, Vaskrsenje, Cveti, Preobraženje, Izdajstvo Judino, Uspenje Presvete Bogorodice i Raspeće.

Uzimajući u obzir veliki istorijski, kulturološki, kao i verski značaj koji ima manastir Đurđevi stupovi, obilazak ovog svetilišta predstavlja pravi doživljaj i iskustvo koje vredi doživeti.