Jet Set Travel prevara

Vladimir's picture
Vladimir Martinović
1
Srednja ocena: 
4.00

Reklamacija

na pružene usluge putnicima od strane Turističke agencije Jet Set Tavel.

 

U peridu od 29.04.2016. do 04.05.2016. putovao sam (Vladimir Martinović) sa svojom suprugom (Ceca Martinović) i prijateljima (Suzana i Dejan Živić i Sanja i Siniša Miletić ) za Prag. Putovanje je ugovoreno sa Turističkom agencijom Jet Set Tavel. Broj potvrde-ugovora o putovanju, za navedene osobe-putnike je  46617. Dokaz o izmirenoj uplati je prikazan na slici br 1.

Slika broj 1

            Polazak autobusa za Prag je kasnio jer se prvo nije pojavio na dogovorenom parkingu u 18 i 30, već 20 minuta kasnije.

Vodič puta, za naš autobus (broj 5) po imenu Jasna (konspirativno ime, prim. aut.). Prezime vodiča, ili kako sebe zove “fri lenser” je neutvrđeno, mada liči da je Pazarac, slika br.2. Prema navedenom matičnom broju, rečeno mi je da se Jasna Pazarac ne vodi da živi u Srbiji. To možda nas i ne bi trebalo da zanima, ali je toj osobi poverena realizacija putovanja do Praga i nazad u organizaciji Turističke agencije Jet Set Tavel. Jasna se nije snalazila ni da putnike rasporedi, jer su, za Boga, promenjeni, tj izokrenuti brojevi na autobusu na sprat.

Sledeća neprijatnost je čekanje preko 2 sata na mađarskoj granici. Sem da su “sitnice” u pitanju i da Mađari “nešto traže” od naših vozača, nismo imali druge informacije od vodiča-“fri lensera” Jasne. “Brzo će se sve završiti” i “da ne brinemo” , bile su reči vodiča. Ispostavilo se, prema priči vozača, da su oni žrtve papirologije i da se sve na njima “slomilo”. Naime Vozač, Dostanić Saša, je tog 29.04.2016. već vozio iz Beča. U drugim papirima su Mađari utvrdili da se vodi na bolovanju. Onda su platili neku kaznu oko 200 evra i nastavili smo putovanje. Kako je sve kasnilo, tako i obilazak praga u popodnevnim satima. U hotel-hostel ili, šta već, stigli smo u kasnim popodnevnim satima. Treba napomenuti da je u ponudi bio hotel sa 3 zvezdice tj. jedan od dva navedena na njihovom sajtu i to Hotel Juno i Hotel Amedia Praha. Ni jedan od navedenih hotela nije bio, već pomenuti hotel-hostel AO. Agencija nas je obavestila, pred početak putovanja, o imenu hotela pod nazivom Strižkov. Jedina veza je što je hostel-hotel u ulici Strižkov.

Sledeće neprijatno iznenađenje je po ulasku u sobu, koja je bila nenameštena i sa smećem u kanti. Zaključili smo da osoblje nije ni nameštalo sobu, što smo reklamirali i dobili drugu.

Već prvog dana u Pragu, pre obilaska, vodič Jasna je prikupila novac za željene fakultative. Uplatili smo (nas šestoro, navedenih) za Drezden i krstarenje Vltavom.

Kako sutradan nismo otišli u Karlove Vari, mi smo obišli Prag i odlično se proveli. Ovo navodim iz razloga što smo već sutradan, čim smo se uključili u grupu i čim nas je preuzeo vodič-“fri-lenser”, ponovo se stvari komplikuju. Naime Jasna nije mogla, zbog grla, da ide sa nama.

Prevoznik Sirmium i naš autobus nije išao zbog, shvatili smo kasnije, kakvih problema između agencije i vozača.

U startu , za polazak do Drezdena , zahvaljujući  organizaciji vodiča, čekali smo preko 1 sat na benziskoj pumpi, na autoputu, da se prikupe grupe u drugi autobus, iz 4 hotela. Rekli su nam čak da vodiča po Drezdenu, Tanju, nisu mogli da probude i da je bila nezainteresovana za polazak. Prevoz do Drezdena samo što nije ličio na film “Ko to tamo peva”. Nekoliko zaustavljanja, zbog dolivanja rashladne tečnosti i iscrpne priče sa zamenskim vodičem gde smo saznali kompletnu pozadinu problema između TA Jet set Travel i prevoznika Sirmium.

 U Drezdenu je vodič Tanja protrčala znamenitosti,  bez imalo truda, iako, napominjem, da poznaje materiju, tj struku vodiča. Najviše je govorila, sebi u bradu, bez pokušaja da malo “pojača”, jer se obraća grupi i vodi grupu.

U hostelu-hotelu na zadnji dan putovanja, dočekalo nas je obaveštenje o promeni časa polaska i to u 17h, umesto u18h. I to ne bi bio problem da nije bilo dodatnih izmena u načinu organizovanja i manipulisanja putnicima od strane vodiča. Vodič-“fri-lenser” nas je u trenutku napuštanja hostela-hotela, u autobusu, obavestila o otkazivanju krstarenja Vltavom. Rekla nam je da se nije prijavio dovoljan broj putnika i da će vratiti novac u toku dana. Tek kasnije, kada smo se prikupili u autobusu, na dogovorenom mestu i dogovoreno vreme , u 17h, krenuli smo put Beograda. E onda počinju da se gomilaju problemi. Već na prvoj pauzi, na pumpi, nakon 1 sat vožnje, Jasna (vodič-“fri-lenser”) nam je rekla da su pare od fakultative date na izmirenje troškova hotela i da je potrebno da skupimo po 10 evra na ime “karte”, ako mislimo da nastavimo za Beograd. Mi, putnici, koji smo platili na vreme sve potrebne obaveze prema agenciji, nismo mogli da verujemo da ovako nešto od nas mogu da traže.

Vozači potvrđuju da je njihov direktor (agencija prevoznika-Sirmium-prim. aut.) tražio da putnici iskupe novac. Na pitanje vozača, upućenom direktoru Sirmiuma šta će sa malom decom, odgovorio ime je:”Njima, po pola karte, tj. 5 evra”. Posle prepucavanja između putnika i vodiča, putnika i vozača, putnika i putnika, iskupljena je određena svota novca-slika 2.

 

Slika broj 2

Napomena: “Karte”, koje nam  je vozač (Saša Dostanić) uručio, date su  Juti na kopiranje.

Novac koji se vidi, na slici 3, je prikupljen od putnika za “kartu” do Beograda.

 

Slika broj 3

Dokaz o uplati fakultative-krstarenje Vltavom-slika broj 4.

 

Slika broj 4

Na slici broj 5 je spisak putnika, ažuriran od strane vodiča, koji su platili željene fakultative.

 

Slika broj 5

                     Na kraju vas podsećam da ne može da radi ko šta hoće i da postoje zakoni. Novac koji je dat, mora biti vraćen, u najskorije vreme.

S poštovanjem, oštećeni putnik:Vladimir Martinović, dipl. maš. inž.

 

Smeštaj: 
6
Your rating: 6
Odnos cena/kvalitet: 
8
Your rating: 8
Sadržaj programa putovanja: 
7
Your rating: 7
Prevoz: 
1
Your rating: 1
Odnos prema putniku: 
1
Your rating: 1
Realizacija programa putovanja: 
1
Your rating: 1
Metropole
Prag
April 2016
Smeštaj: 
Strižkov
Naziv prevoznika: 
Sirmiumbus
Ova recenzija je subjektivno mišljenje putnika, a ne mišljenje kompanije putuj sigurno.

Podelite sa prijateljima