Upravljajte profilom svoje turističke agencije

Uputstvo za turističku agenciju - unapredite poziciju i povećajte prodaju

NOVO: Preuzmite PutujSigurno ikonice i logotipe za internet prezentaciju Vaše turističke agencije.

SADRŽAJ


PutujSigurno.rs je turistički portal sa ocenama, iskustvima i komentarima putnika o svim turističkim agencijama, specijalnim ponudama turističkih agencija i novostima iz sveta putovanja.


Registracija naloga za upravljanje profilom turističke agencije, prijava u sistem, izgubljena lozinka

Na portalu PutujSigurno se nalazi preko 1200 turističkih agencija iz Srbije. To čini PutujSigurno prvom, jedinom i najvećom bazom turističkih agencija u Srbiji, koja je javno dostupna svima.

Na PutujSigurno možete razlikovati turističke agencije na više načina, a jedan od najbitnijih je da li turistička agencija upravlja svojim profilom (i poslovnim podacima), a time i svojom (online) reputacijom.

Sve turističke agencije koje upravljaju svojim profilom imaju odgovarajuće vizualne oznake (obično se nalaze neposredno pored imena turističke agencije) čime se lako razlikuju od turističkih agencija koje ne upravljaju svojim profilom.

 • Primer:

Ove turističke agencije imaju veću vidljivost na portalu, kao i u pretrazi. Zato je izuzetno značajno da profil turističke agencije uvek bude ažuriran ispravnim podacima.

Registracija

Turistička agencija putem svog ovlašćenog predstavnika podnosi zahtev za otvaranje korisničkog naloga za upravljanje svojim profilom. Prilikom podnošenja zahteva (u desnom panelu ove stranice) navodi se e-mail za korisnički nalog kojim turistička agencija upravlja svojim profilom. Nakon toga, administratori portala PutujSigurno pripremaju korisnički nalog i šalju sva uputstva potrebna na navedeni e-mail. Na navedeni e-mail se dostavljaju i sva obaveštenja o novim recenzijama putnika na profilu turističke agencije.

Prijava

Ovde se možete prijaviti na portal PutujSigurno uz informacije za prijavu koje ste dobili na navedenu e-mail adresu. Dobijene informacije upišite u okviru sekcije Prijavite se. Nakon toga, savetujemo da promenite lozinku.

Zaboravljena lozinka

Ukoliko ste zaboravili lozinku za korisnički nalog kojim upravljate profilom svoje turističke agencije, ovde možete izabrati novu lozinku. Pratite sledeće korake:

 • Potrebno je da upišete svoje korisničko ime ili e-mail koji ste dobili prilikom registracije na portal PutujSigurno.

 • Otvorite svoj e-mail i pronađite poruku od portala PutujSigurno. Otvorite link za izbor nove lozinke.

 • Pritisnite dugme Prijavi se i upišite u odgovarajuća polja svoju novu lozinku. Pritisnite dugme Sačuvaj i nastavite da koristite portal PutujSigurno. Iskoristite novu lozinku koju ste izabrali sledeći put kada se budete prijavljivali na svoj nalog.

Pažljivo čuvajte podatke za pristup korisničkom nalogu na portalu PutujSigurno.

Promena lozinke

Ukoliko želite da promenite svoju trenutnu lozinku, pratite postupak za zaboravljenu lozinku.

Vrati se na početak.


Upravljanje poslovnim podacima

Svi podaci o turističkim agencijama u sekcijama Poslovni podaci, Garancije putovanja i Finansijski podaci su javno dostupni podaci koji su preuzeti sa sledećih internet sajtova:

 • Agencija za privredne registre (ovde, ovde i ovde),

 • Narodna banka Srbije, pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati (ovde),

 • pojedinačno, na internet sajtovima turističkih agencija.

Podaci su grupisani tako da ukazuju na bitne elemente poslovanja turističkih agencija, u skladu sa Zakonom o turizmu i drugim važećim propisima i pomažu putnicima da izaberu svoju turističku agenciju. Zato je važno da aktivno osvežavate podatke na profilu svoje turističke agencije. KAKO?

Prijavite se na korisnički nalog za upravljanje profilom svoje turističke agencije i izaberite iz menija opciju Izmeni agenciju (opcija se nalazi u padajućem meniju, u gornjem desnom uglu, pored dugmeta Oceni agenciju). Izmenite poslovne podatke koji nisu ispravni i sačuvajte izmene. Administratori portala PutujSigurno će izvršiti potrebne provere (ovo može potrajati i nekoliko dana) i objaviti nove poslovne podatke.

U retkim situacijama, turistička agencija će morati da dostavi dodatne materijale kako bi promene poslovnih podataka bile objavljene.

Vrste podataka

Svi prikupljeni podaci o turističkoj agenciji su razvrstani u nekoliko kategorija i to:

 • Poslovni podaci: Naziv turističke agencije, Poslovno ime, pravni oblik, adresa, PIB, matični broj, kontakt podaci,, opšti uslovi putovanja (link za preuzimanje ili čitanje) i drugi.

 • Garancije putovanja: Vrsta i broj licence, polise osiguranja (od insolventsnosti i odgovornosti)  i drugi.

 • Finansijski podaci: Poslovna banka, podaci o blokadi računa, broj zaposlenih po godinama i drugi izabrani podaci iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha koji su grafički prikazani.

 • Opšti podaci: Logotip, naslovna fotografija, tipovi putovanja koja turistička agencija organizuje i/ili prodaje i drugi.

Svi ovi i drugi navedeni podaci su dostupni za izmene kroz korisnički nalog kojim se upravlja profilom turističke agencije. Posebno savetujemo da ispravno obeležite sve tipove putovanja od ponuđenih, koje Vaša turistička agencija organizuje i/ili prodaje. Na taj način, profil Vaše turističke agencije će biti prikazan na odgovarajućim upitima u pretrazi, čime uvećavate mogućnosti da ostvarite prodaju svojih turističkih aranžmana.

Napomena: Podaci koji se odnose na blokadu računa, finansijske podatke iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha i drugi se menjaju isključivo na osnovu elektronskog zahteva koji se dostavlja na info@putujsigurno.rs uz prateću odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje stvarno stanje i ispravlja greška. Svi pokušaji da se ovi podaci promene kroz korisnički nalog kao svi ostalo podaci, biće odbijeni. Hvala na razumevanju.

Vrati se na početak.


Odgovori na recenzije putnika

Mi znamo koliko su mišljenja putnika bitna za vašu turističku agenciju, a bolje ocene pomažu u prodaji turističkih aranžmana. Pored toga, putnici obožavaju da čitaju iskustva koja su drugi imali kada biraju svoja putovanja.

Mi znamo i da turističke agencije žele da podele svoju stranu priče. Odgovaranjem na recenzije u poslovnom i kulturnom tonu može umanjiti posledice negativnih recenzija, a istovremeno pokazati potencijalnim putnicima da vodite računa o svojoj reputaciji, čime ih ohrabrujete da izaberu vaša turistička putovanja. Kada iskoristite priliku da odgovorite na recenziju, time pokazujete potencijalnim putnicima da ste usmereni na kvalitet i stalno unapređenje usluga.

Provera i objava

Recenzije se ne objavljuju odmah, već prolaze kroz detaljnu proveru u okviru naših sistema za borbu protiv spama i pokušaja manipulacije. Obično je potrebno do 48h da se recenzija objavi, osim u situacijama kada se vrši dodatna provera.

Nakon izvršene provere putnici dobijaju obaveštenje o postavljaju recenzije. Recenzija neće biti objavljena ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno, o čemu putnici dobijaju obaveštenje.

Objavljene recenzije se prikazuju na stranici turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju.

Kako da odgovorite na recenziju putnika?

Izaberite opciju Odgovori koja se nalazi u levom donjem uglu kartice komenara recenzije na koju želite da odgovorite.

Na novoj stranici možete upisati naslov svog odgovora i tekst odgovora. Pogledajte sekciju sa savetima kako bi na najbolji mogući način iskoristili mogućnosti koje pruža portal PutujSigurno. Sačuvajte komentar. Nakon toga, komentar prolazi odgovarajuće provere naših sistema i objavljuje se na stranici turističke agencije, kod odgovarajuće recenzije.

Saveti

 • Odgovori na pozitivne recenzije

Preporučujemo da vaši odgovori budu originalni ukoliko želite da postignu najbolje rezultate. Ličnim pristupom pokazujete svojim putnicima da vam je stalo do njihovog mišljenja.

Kada putnik u svojoj recenziji napiše nešto pozitivno što ističete u svom poslovanju, posebno se osvrnite na taj komentar u svom odgovoru, kako bi dodatno naglasili tu pozitivnu činjenicu za buduće putnike.

 • Odgovori na negativne recenzije

Ne shvatajte lično recenzije putnika. Čak i najboljim turističkim agencijama se dešavaju propusti. Putovanja, a posebno ona za praznike i odmore mogu biti stresna, jer su ograničena, pa zato putnici žele da sve bude savršeno.

Uvek budite pristojni i ljubazni. Na taj način pokazujete da ste profesionalni i posvećeni, čime negativna recenzija može postati pozitivna praksa iz perspektive budućih putnika.

Objektivnost pre emocija. Ako je putnik pogrešno protumačio dobijene informacije ili ih u potpunosti ignorisao, a naveo kao negativne u svojoj recenziji, naglasite da je bio blagovremeno informisan. Tako ćete biti objektivni i konstatovati da je postojao problem bez preuzimanja odgovornosti.

Potrudite se da za sve negativne recenzije u svom odgovoru naglasite kako ste rešili nesporazume i probleme navedene vrste za sve buduće putnike. Zahvalite se putnicima koji vam ukažu na prilike za unapređenje vaše turističke agencije i poslovanja.

Vrati se na početak.


Kako da unapredite svoju poziciju na portalu PutujSigurno?

Poziciju turističke agencije na portalu PutujSigurno određuje nekoliko faktora:

 • broj recenzija na stranici turističke agencije

 • prosečna ocena svih recenzija na stranici turističke agencije

 • ukupan broj recenzija svih ostalih turističkih agencija

 • prosečne ocene ostalih turističkih agencija

 • sponzorisane pozicije (više o tome ovde i ovde).

Pozicija turističke agencije se računa po kompleksnoj matematičkoj formuli koja obuhvata ukupan broj recenzija na portalu PutujSigurno, pojedinačni broj recenzija svake turističke agencije, pojedinačnu prosečnu ocenu turističke agencije. Pozicija turističke agencije se ažurira nekoliko puta mesečno.

Turistička agencija poštujući Uslove korišćenja portala PutujSigurno može da poboljša svoju poziciju i time obezbedi sebi veću vidljivost kroz nove recenzije koje ostavljaju njeni putnici. Turistička agencija može da obavesti svoje putnika da upravlja svojim profilom na portalu PutujSigurno i pozove ih da podele svoja iskustva, utiske i komentare sa zajednicom putnika. To može uraditi na više načina, a najpopularniji su:

 • Objavite profil turističke agencije (na portalu PutujSigurno) na društvenim mrežama uz poziv da napišu iskrenu i istinitu recenziju.

 • Pošaljite newsletter svojim putnicima uz poziv da napišu iskrenu i istinitu recenziju na profilu turističke agencije na portalu PutujSigurno (najpopularniji alat za slanje newsletter poruka je MailChimp, gde besplatno možete poslati 12.000 poruka mesečno, na 2.000 e-adresa).

 • Postavite link (ili objavite vest) na internet prezentaciji turističke agencije do profila na portalu PutujSigurno, i pozovite svoje putnike da napišu iskrene i istinite recenzije.

 • Direktno, kontaktirajte svoje putnike i pozovite ih da napišu iskrenu i istinitu recenziju o turističkoj agenciji na portalu PutujSigurno.

Setite se, sve recenzije putnika se prikazuju na naslovnoj strani portala PutujSigurno, na profilu turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju. Više recenzija - veća vidljivost - veća prodaja turističkih aranžmana.

Vrati se na početak.


Dodavanje i izmena specijalnih ponuda​

Specijalne ponude turističke agencije se objavljuju u posebnoj sekciji na portalu PutujSigurno, gde zainteresovanim putnicima predstavljaju svoje turističke aranžmane.

Specijalne ponude obuhvataju osnovne informacije o turističkim aranžmanima: turističku destinaciju, opis aranžmana, cenu, tip ponude (first minute, last minute), vrstu putovanja i link do ponude na sajtu turističke agencije. Trenutno, sve specijalne ponude vode direktno na sajt turističke agencije, čime povećavaju posećenost sajta i mogućnost prodaje (kroz remarketing i slične tehnike).

Specijalne ponude turističke agencije se prikazuju u posebnoj sekciji za pretragu specijalnih ponuda i na stranici turističke agencije koja je objavile specijalnu ponudu. Međutim, sve specijalne ponude svih turističkih agencija se po nasumičnom i ravnomernom rasporedu prikazuju i na sledećim pozicijama:

 • na svim stranicima putnika i

 • na svim stranicama turističkih agencija koje nisu objavile svoje specijalne ponude

 • na svim blog i vesti stranicama.

Specijalne ponude su prilika za turističku agenciju da bude korak ispred konkurencije. Više objavljenih specijalnih ponuda znači i veću vidljivost i veće mogućnosti za prodaju turističkih aranžmana.

Dodavanje specijalnih ponuda

Izaberite opciju Moje ponude, iz padajućeg menija, a nakon toga dugme Dodaj novu ponudu. Popunite potrebne podatke i sačuvajte specijalnu ponudu.

Izmene specijalnih ponuda

Izaberite opciju Moje ponude, a nakon toga dugme Izmeni. Izmenite željene podatke i sačuvajte specijalnu ponudu. Ukoliko želite, obrišite specijalnu ponudu izborom opcije Obriši.

*Specijalne ponude automatski ističu za 30 dana od dana objavljivanja, a ukoliko su i nakon isteka aktuelne u prodaji, mogu se produžiti praćenjem gore navedene procedure za izmenu specijalnih ponuda.

Upravljanje pozicijom: Izdvojena specijalna ponuda

Izdvojene specijalne ponude podrazumevaju mogućnost da na aktiviranoj poziciji prikazujete različite specijalne ponude prilikom svake nove posete.
 
Za prikazivanje pojedinačne specijalne ponude na aktiviranoj poziciji je potrebno da izaberete dugme Izmeni i kod opcije Sponzorisane pozicije obeležite poziciju na kojoj želite da se ponuda prikazuje. Sačuvajte izmene. Ponuda će biti aktivna na toj poziciji u narednih 10 minuta. 
 
Ukoliko želite da se na toj poziciji prikazuje više specijalnih ponuda, ponovite proceduru. Ukoliko želite da se neka od ponuda ne prikazuje više, ponovite proceduru i isključite obeleženu poziciju za tu pojedinačnu specijalnu ponudu.

Vrati se na početak.


Dodatne mogućnosti

Budite korak ispred drugih i izaberite napredne mogućnosti za predstavljanje svoje turističke agencije. Saznajte više ovde.

---

Ukoliko imate dodatna pitanja, pišite direktno na info@putujsigurno.rs.


Često postavljena pitanja i odgovori (Šta su recenzije i lažne recenzije?)

Pitanja


Šta je PutujSigurno.rs i kome je namenjen?

PutujSigurno je prvi i jedini turistički portal sa iskrenim iskustvima putnika o svim turističkim agencijama.

PutujSigurno pruža brojne dodatne mogućnosti među kojima su:

 • pretraga specijalnih ponuda turističkih agencija,
 • pretraga i ocenjivanje turističkih vodiča, pratilaca i animatora,
 • poređenje turističkih agencije po brojnim kriterijumima,
 • pregled finansijskih informacija o turističkim agencijama (poslovni prihodi i broj zaposlenih u prethodnim godinama, status i blokade tekućih računa),
 • pregled garancija putovanja. 

Pored toga, preko 20 autora/saradnika redovno piše o novostima u svetu putovanja, kao i putopise, savete za putovanje, predstavljanje turističkih destinacija i prati važeće zakonske propise koji regulišu turizam, putovanja i prava/obaveze putnika i turističkih agencija. Pridružite nam se.

PutujSigurno je namenjen putnicima, profesionalnim turističkim radnicima i turističkim agencijama. Profesionalci u turizmu i turističke agencije koriste PutujSigurno za upravljanje svojom (online) reputacijom i za povećanje prodaje (kroz objavljivanje specijalnih ponuda).

Povratak na vrh.


Šta su recenzije putnika?

Recenzija je komentar i ocena koju putnik objavljuje na stranici turističke agencije sa kojom je putovao. Recenzije predstavljaju iskren i istinit prikaz iskustva koje je putnik imao sa turističkom agencijom, a koje su u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno.

Koje recenzije neće biti objavljene:

 • recenzije koje prenose iskustva i utiske drugih ljudi, a ne sopstvena iskustva,
 • recenzije koje pišu vlasnici, menadžeri, (sadašnji ili bivši) zaposleni ili bilo koji drugi predstavnici turističke agencije, kao i lica povezana sa njima,
 • recenzije o turističkim agencijama koje pišu pojedinci povezani sa konkurentskim turističkim agencijama,
 • kao i sve slične recenzije.

Povratak na vrh.


Kako se proveravaju recenzije i kada se objavljuju?

Recenzije se ne objavljuju odmah, već prolaze kroz detaljnu proveru u okviru našeg sistema za borbu protiv spama i pokušaja manipulacije. Obično je potrebno do 48h da se recenzija objavi, osim u situacijama kada se vrši dodatna provera.

Nakon izvršene provere putnici dobijaju obaveštenje o postavljaju recenzije. Recenzija neće biti objavljena ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno, o čemu putnici mogu dobiti  obaveštenje. Objavljene recenzije se prikazuju na stranici turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju.

Provera recenzija se vrši kombinacijom brojnih metoda i tehnika, od kojih izdvajamo sledeće:

 • Didaktička provera: Iskrene i istinite recenzije imaju prepoznatljiv stil pisanja i izražavanja kod putnika. Ova provera nije eliminaciona.
 • Tehnička provera podrazumeva ispravnu e-mail adresu putnika i istinitost drugih navedenih podataka. Ovo je eliminaciona provera.
 • Provera identiteta je tehnika kojom se porede podaci koje putnik ostavi u recenziji sa javno dostupnim podacima na internetu, kroz ovaj i slične servise.
 • Tajne tehnike jesu druge tehnike koje koristimo u otkrivanju lažnih recenzija i pokušaja manipulacije pozicijom turističke agencije. Ove tehnike nisu dostupne javnosti kako oni koji namerno krše Uslove korišćenja portala ne bi mogli da im se prilagode. 

Povratak na vrh.


Da li je PutujSigurno besplatan?

PutujSigurno je besplatan servis za sve putnike i uvek će biti. 

Turističke agencije koje žele da upravljaju svojim profilom biraju između besplatnog i plaćenog naloga. Besplatan nalog podrazumeva mogućnost upravljanja svim poslovnim informacijama (izmena kontakt podataka, logotipa, adrese i slično). Plaćeni nalog pored toga obuhvata i mogućnost upravljanja (online) reputacijom (kroz odgovaranje na objavljena iskustva putnika) i alate za povećanje prodaje (kroz objavljivanje specijalnih ponuda). Upravljajte profilom svoje turističke agencije, prijavite se ovde.

Povratak na vrh.


Da li turistička agencija može da plati da se obriše negativna recenzija o njoj ili da poboljša svoju poziciju?

NE! PutujSigurno ima nultu toleranciju za ovakva pitanja jer su fundamentalno suprotna sa vrednostima na kojima se naše postojanje bazira. Turističke agencije mogu da plate oglase!

Povratak na vrh.


Šta su lažne recenzije?

Putnici očekuju da sve recenzije budu istinite i da predstavljaju iskrena mišljenja bivših putnika turističkih agencija, bez predrasuda i uticaja. PutujSigurno je posvećen obezbeđivanju sigurnosti i legitimnosti procesa postavljanja recenzija i zaštite zajednice putnika koju okuplja.

Lažne recenzije su pokušaji prevare za koje portal PutujSigurno ima nultu toleranciju. Svaki pokušaj postavljanja lažnih recenzija, lažnog predstavljanja, dovođenja u zabludu, manipulacija sistema i sličnih aktivnosti biće strogo kažnjen i jasno označen.

To uključuje, ali nije ograničeno samo na sledeće:

 • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da poprave sopstvenu poziciju i ocenu na portalu PutujSigurno
 • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da naškode poziciji i oceni konkurentskih turističkih agencija na portalu PutujSigurno.

Povratak na vrh.


Prijavite lažnu recenziju!

Ukoliko imate osnovanu sumnju da je neka recenzija lažna, molimo da uz odgovarajuća obrazloženja ovde pošaljete svoju prijavu. Naš tim će izvršiti potrebne provere i obavestiti vas o ishodu. Ovaj proces može da potraje i nekoliko dana, pa molimo da budete strpljivi. 

Povratak na vrh.


Koji je postupak uklanjanja (lažnih) recenzija?

Na osnovu validne prijave lažne recenzije, vrše se dodatne provere u kojima je putnik (autor sporne recenzije) u obavezi da dostavi dokumentaciju kojom pokazuje da je putovao sa turističkom agencijom koju je ocenio. 

Nakon aktiviranih dodatnih provera recenzije, putnik ima rok od 7 dana od primanja obaveštenja da dostavi dokumentaciju (kopija Ugovora o putovanju koji je potpisao sa agencijom, fakturu/profakturu, priznanice ili naloge za plaćanje i slično). U slučaju da putnik u odgovarajućem roku ne dostavi dokumentaciju, recenzija se privremeno uklanja. Ukoliko putnik naknadno dostavi dokumentaciju, recenzija ponovo postaje javna i vidljiva, a osoba/turistička agencija koja je podnela prijavu trajno gubi pravo da podnosi istu vrstu žalbe/prijave.

Povratak na vrh.


Kako se računa pozicija/rang turističke agencije?

Naši algoritmi uključuju brojne faktore, od kojih su najznačajniji prosečna ocena i broj recenzija. Ovi faktori se ponderišu sa odgovarajućim koeficijentima, gde najveći uticaj na poziciju ima prosečna ocena, a zatim broj recenzija.

U procesu implementacije su novi faktori koji će bolje prikazati razlike između turističkih agencija, a posebno u segmentu brige o putnicima. Zato se broj odgovora turističke agencije na recenzije svojih putnika uvodi kao dodatni faktor koji pokazuje u kojoj meri su turističke agencije uključene u ovaj proces i njihovo angažovanje u pogledu upravljanja reputacijom.

Povratak na vrh.


Želim da obrišete profil moje turističke agencije!

Svi prikazani podaci na PutujSigurno o turističkim agencijama su javno dostupne informacije, koje se u skladu sa važećim Zakonima sistematizuju i prikazuju javnosti.

Razumemo da pojedine turističke agencije ne žele da budu izložene javnosti, ali kupci imaju pravo da se informišu o njihovom poslovanju u cilju kupovine željenog putovanja.

Zamislite putnika koji se pita zašto neka turistička agencija koja javno promoviše svoja putovanja ne želi da bude prikazana na ovom portalu istoj toj javnosti. Da li to znači da turistička agencija nešto želi da sakrije ili prosto ne želi dugoročan odnos sa putnicima?

Putnici pričaju sa svojim prijateljima o putovanjima i iskustvima sa turističkim agencijama sa kojima su putovali. Ocenjivanje poslovanja turističkih agencija se događa u svakom trenutku, dok ovo čitate. Ranije su putnici svoja iskustva pisali na forumima, društvenim mrežama. Napredak tehnike i tehnologije u vidu portala PutujSigurno.rs je to danas olakšao, a istovremeno pružio priliku turističkim agencijama da se uključe u razgovor i da se čuje i njihova strana priče. Ovakvim dijalogom svi dobijaju, i putnici i turističke agencije. 

Želite da promenite svoje poslovne podatke? Prijavite se ovde za besplatan nalog. 

Povratak na vrh.


Vrati se na početak.