Uslovi korišćenja

Dobrodošli na portal PutujSigurnoPutujSigurno vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge PutujSigurno. Korišćenjem bilo kog dela portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PAŽNJA: Upotrebom portala PutujSigurno potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge važeće zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, nemojte koristiti ovaj portal.


PutujSigurno ima autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava PutujSigurno ili vlasnika autorskih prava i podložno je tužbi.

PutujSigurno zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti redakciju portala na: info@putujsigurno.rs.

PutujSigurno se sastoji od javno dostupnih informacija, autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge internet stranice. Sve sadržaje PutujSigurno koristite na sopstvenu odgovornost. PutujSigurno ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu. Linkovi ka drugim internet stranicama, koji nisu vlasništvo PUTUJ SIGURNO, ne smatraju se delom portala PutujSigurno i PUTUJ SIGURNO ne snosi odgovornost za njih.

PutujSigurno ni u kom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem licu u slučaju direktne ili indirektne, posredne ili na bilo koji drugi način pretrpljene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične štete nastale kao posledice korišćenja ove internet stranice ili bilo koje druge povezane internet stranice ili bilo kog linka do ove internet stranice, preporuke, ili mogućnosti pristupa preko internet stranice, skidanju podataka odnosno mogućnosti pristupa bilo kom podatku, informaciji, proizvodima ili servisima, uključujući na primer gubitak prihoda, gubitak softverskih programa ili podataka, sve ovo čak i u slučajevima kada je PutujSigurno bio jasno upozoren na mogućnost nastanka takve štete.

PutujSigurno ni na koji način ne garantuje da će sadržaj portala biti blagovremeno ažuriran, siguran za korišćenje, da neće sadržati izvesne greške, da će u svakom trenutku izlaziti u susret zahtevima korisnika te da će rezultati dobijeni po takvim zahtevima biti istiniti, ažurni i da neće sadržati greške bilo koje vrste. Isključivo korisnik portala na svoju odgovornost odlučuje o korišćenju kao relevantnih informacija dobijenih i sačuvanih preko ovog portala. Korisnik prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija, te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

Sve informacije koje PutujSigurno dobije od korisnika portala (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, izuzev kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno Zakonom. PutujSigurno može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev zakonskih ograničenja.

Bilo kakvi utisci, komentari, fotografije, izjave ili drugi sadržaj na portalu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje predstavljaju njihovo subjektivno mišljenje, a ne mišljenje PUTUJ SIGURNO. Istovremeno, navedeni sadržaji su neekskluzivno vlasništvo portala PutujSigurno i mogu se koristiti u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite komentar na portalu, slažete se i prihvatate da PutujSigurno može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

PutujSigurno ne menja Sadržaj korisnika koji je postavljen na Portal ili se distribuira na njemu i neće biti ni na koji način odgovoran za Sadržaj korisnika. PutujSigurno ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji Sadržaj koji vi ili treća strana postavljate, čuvate ili otpremate, niti preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi sa tim. PutujSigurno takođe nije odgovoran za bilo koje greške, povredu ugleda, pismenu ili usmenu klevetu, izuzimanje informacija, netačnosti, opsceni sadržaj, pornografiju ili vulgarnosti na koje možete da naiđete. PutujSigurno nije odgovoran ni za kakve izjave, tvrdnje ili Sadržaj koji njegovi korisnici navode na bilo kom mestu na Portalu.

PutujSigurno nudi mogućnost slanja tekstova, slika, fotografija, video i audio materijala, muzike ili bilo kog drugog materijala (u daljem teksti “Sadržaj”) na ili kroz PutujSigurno. Kada šaljete svoj Sadržaj na PutujSigurno saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhe prikazivanja, distribucije i promocije PutujSigurno i partnerskih organizacija, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili kroz portal PutujSigurno ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor i između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali.

PutujSigurno sadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. Portal PutujSigurno zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne komentare i ocene i slično, PutujSigurno ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste portal PutujSigurno. Ukoliko želite da prijavite lažne komentare, ocene i lažne naloge korisnika, i time unapredite poslovanje portala PutujSigurno, molimo da nam se obratite na adresu info@putujsigurno.rs .

Neki delovi sadržaja ovog portala mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i građansku odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste isključena bilo kakva vrsta odgovornosti portala PutujSigurno.

PutujSigurno postavlja navedene linkove radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika svog internet sajta. PutujSigurno nema nikakvu kontrolu nad internet sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog portala ili koji su na bilo koji način dostupni putem istog, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga portal PutujSigurno ne pruža podršku, ne finansira, ne savetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet sajtove i njihove sadržaje.

Korisnicima PutujSigurno strogo je zabranjeno:

– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
– objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
– objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
– svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

PutujSigurno zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. PutujSigurno neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

PUTUJ SIGURNO, 01. oktobra 2020. godine u Beogradu