Beograd: kategorizacija smeštaja i novo zoniranje opština

Potpuno je jasno da je Beograd turistički najprometniji grad Srbije. Ipak, potrebno je još mnogo rada kako bi se mogao meriti sa drugim evropskim metropolama, makar kada je u pitanju uređenost samog turističkog sektora. Jedan od glavnih koraka ka eliminisanju sive zone turizma biće novo deljenje Beograda u turističke zone prema svih 17 gradskih opština i kategorizacija privatnog smeštaja u Beogradu.

 

Kako sekretar za gradsku privredu Veličković kaže: jedan od najvećih problema turizma u Beogradu, kojim se značajno sputava razvoj turizma jeste veliki broj neregistrovanog privatnog smeštaja u sivoj zoni.

Naime, sekretarijat za privredu Beograda je još od početka 2016. godine počeo kategorizaciju privatnog smeštaja, pri čemu je najveća novina to što će vlasnici stanove moći da izdaju turistima samo preko pravnih subjekata. Do sada su već uveliko postali popularni sistemi za online izdavanje stanova i smeštaja, koji prema rečima Sekretarijata predstavljaju sivu zonu i direktno utiču na razvoj turizma.

Kategorizacijom smeštaja će se osim na ulaganje u turizam uticati i na pružanje garancija turistima u pogledu kvaliteta smeštaja i profesionalizma. Privatni vlasnici će moći da izdaju svoje stanove preko turističkih agencija i TOB-a, međutim ostalo je nedorečeno kako će se vršiti sama kategorizacija smeštaja i procena kvaliteta.

Sav smeštaj će biti raspoređen prema 17 obnovljenih turističkih zona raspoređenih prema opštinama, pri čemu će biti dužnost gradskih opština da predstave svoje atrakcije i značajne lokacije.

Izvor: novosti.rs

Autor: Mateja Panović | Objavljeno: 15.01.2018. | Modifikovano: 08.03.2019.