Kako dobiti besplatno putno osiguranje?

Leto predstavlja vremenski period kada veliki broj ljudi putuje na odmor u organizaciji turističke agencije ili u sopstvenoj režiji. Imajući u vidu da svako putovanje sa sobom nosi određeni rizik, jednu od važnih stavki prilikom planiranja odmora predstavlja i putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko ste osiguranik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), onda imate pravo da koristite besplatno putno osiguranje tokom putovanja u inostranstvo u trajanju do 90 dana, ali isključivo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Putno osiguranje

Šta je putno osiguranje i kako ga nabaviti?

Verovatno ste upoznati sa time da putno zdravstveno osiguranje možete obezbediti tako što ćete kupiti polisu osiguranja. Ono što možda ne znate jeste da postoji mogućnost korišćenja besplatnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Putno zdravstveno osiguranje služi za pokriće troškova lečenja kao i prevoza usled iznenadne bolesti ili smrtnog slučaja tokom boravka u inostranstvu. RFZO putno osiguranje pokriva troškove lekova, pružanja medicinskih saveta, stomatoloških usluga i dr. Iznos osiguranja po danu, koji turista uplaćuje je 1 evro, a može se uplatiti pojedinačno, za grupu turista ili porodicu. Maksimalni iznos pokrića polise osiguranja je 30.000 evra.

Ovaj vid osiguranja podrazumeva da se tokom putovanja možete lečiti u zemlji u kojoj boravite bilo da je reč o državnim ili privatnim zdravstvenim institucijama. Putno osiguranje za inostranstvo možete uplatiti u poslovnicama turističkih agencija i u osiguravajućim kućama.

Kako dobiti besplatno putno osiguranje?

Ukoliko ste osiguranik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, možete pod povoljnim uslovima obezbediti polisu putnog osiguranja u bilo kojoj filijali RFZO (Subotica, Kikinda, Pančevo, Šabac, Kragujevac i dr.). Ukoliko imate internet pri ruci, možete sebi obezbediti polisu osiguranja tako što ćete je naručiti preko sajta RFZO. Na ovom sajtu možete popuniti formular za polisu osiguranja. 

Ukoliko Vam je potrebna polisa za grupu od 10 i više ljudi, dobijate popust od 20 %. Ukoliko ste se već ranije osiguravali na ovaj način dobijate popust od 5 %. Ukoliko vam je neophodna hitna medicinska pomoć tokom boravka u inostranstvu, samostalno snosite troškove lečenja koje vam po povratku sa putovanja refundira RFZO pri čemu je maksimalan iznos 15.000 dinara.

Kako se može koristiti putno zdravstveno osiguranje?

Da biste koristili besplatno zdravstveno osiguranje, neophodno je da nabavite dvojezični obrazac, odnosno potvrdu, koju izdaje nadležna filijala RFZO i to čini besplatno. Da bi Vam RFZO izdao polisu besplatnog zdravstvenog osiguranja, neophodno je mišljenje Lekarske komisije da niste bolovali i da ne bolujete od akutnih i hroničnih bolesti u poslednjih godinu dana.

Lekarska komisija mora da potvrdi da se Vi ne nalazite u stanju, koje će po putovanju stvoriti neophodnost lečenja ili smeštaja u bolnicu. U obavezi ste da nalaz i mišljenje izabranog lekara sa overenom zdrvastvenom knjižicom predate Lekarskoj komisiji filijale RFZO

Na sajtu RFZO možete preuzeti potvrdu koju Vam popunjava izabrani lekar i zubar, nakon što Vam oni potpišu i pečatiraju potvrdu, istu možete predati Lekarskoj komisiji, koja zaseda u određeno vreme (svakog dana, nedeljno, mesečno i dr.).  

Ukoliko Lekarska komisija odobri, dobijate polisu ali pri tome morate navesti zemlju u koju putujete i datum povratka sa putovanja. Procedura izdavanja polise je u potpunosti besplatna. Maksimalni iznos besplatnog osiguranja je 30.000 evra.

Drvene kockice naslagane jedna na drugu

Potvrda za međunarodno putno osiguranje i naknada troškova

Potvrda koju uzimate od lekara važi na vremenski period od 90 dana od dana izdavanja. U slučaju da Vam je potrebna medicinska pomoć tokom boravka u inostvanstvu, a da se nalazite u zemlji sa kojom Srbija ima potpisan međunarodni sporazum, potvrdu ćete predati nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu u kome boravite. 

Ukoliko niste izvadili ovu potvrdu, a neophodna vam je medicinska pomoć, obrazac se može izvaditi na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja ukoliko je to sporazumom između dve zemlje predviđeno.

U  slučaju da niste izvadili potvrdu pre putovanja, a da su vam pružene medicinske usluge  i iste budu naplaćene, možete direkciji RFZO podneti zahtev za naknadu troškova.

Uz zahtev za naknadu trokova je potrebno da priložite i fotokopiju medicinske dokumentacije kao i originalne račune kao dokaz o iznosu sredstava koji ste izdvojli za plaćanje medicinskih usluga. U slučaju da se radi o zemlji sa kojom Srbija nema zaključen međunarodni sporazum a da su vam usluge naplaćene, nemate pravo na naknadu troškova

Gde se može koristiti besplatno putno zdravstveno osiguranje?

Besplatno zdravstveno osiguranje možete koristiti u onim zemljama sa kojima Srbija ima međunarodne sporazume u oblasti zdravstvene zaštite. Trenutno se na spisku nalazi 20 zemalja, među kojima su Austrija, Francuska, Holandija, Belgija, Slovenija, Crna Gora, Turska i dr.

To znači da svi osiguranici, odnosno oni koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu ukoliko turistički borave u nekoj od tih 20 zemalja mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO.

Besplatno putno osiguranje funkcioniše prema principu reciprociteta. Primera radi, stanovnik Srbije, koji boravi u Francuskoj, može potpuno besplatno koristiti medicinske usluge kao i Francuz, koji boravi u našoj zemlji i kome može biti ukazana pomoć u našim zdravstvenim institucijama.

Mišljenja turista o ovom vidu osiguranja su različita. Pojedini smatraju da je ovo dobar način da uštede novac, ima i onih, koji ne vole da čekaju u redu da im se izda potvrda, ali mnogo je onih koji nisu upoznati sa postojanjem besplatnog osiguranja. Svakako je preporuka da iskoristite svoje pravo ukoliko putujete u neku od zemalja sa kojom Srbija ima potpisan već pomenuti međunarodni sporazum. 

Pravna regulacija medicinskih uređaja, proizvoda i usluga varira od zemlje do zemlje, a iako su pregovori započeti, Srbija još uvek nema potpisan sporazum sa Grčkom iako veliki broj naših ljudi putuje tokom leta u Grčku, u destinacije kao što su Krf, Lefkada, Leptokarija ili Zakintos koje smo predstavili kroz detaljan vodič za letovanje kao i druge destinacije u Evropi i šire.

Autor: Milena Podovac | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 30.01.2020.