Međunarodno putno osiguranje

Ukoliko planirate putovanje van granica naše zemlje, prvo što bi trebalo da uradite pre polaska na put je da se raspitate o međunarodnom putnom zdravstvenom osiguranju. Savet je da obavezno saznate šta je sve uključeno u putno osiguranje i kakve medicinske usluge pokriva, kako u inostranstvu ne biste doživeli neprijatna iznenađenja. Polisa putnog osiguranja predstavlja vašu zdravstvenu knjižicu na putovanju i pruža vam zaštitu od mogućih neprijatnosti u inostranstvu. Osiguranici mogu biti državljani Republike Srbije, kao i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Ukoliko vam se nešto dogodi tokom putovanja, prvo što bi trebalo da uradite jeste da pozovete call centar osiguravajućeg društva (broj se nalazi na poleđini polise) kako biste aktivirali polisu. Centar za pomoć je putnicima dostupan 24h dnevno tokom cele godine. Pozivom call centra dobijate dalje instrukcije i operateri vas najčešće upućuju do najbliže ambulante.

Putno osiguranje i šta treba znati

Osiguranici mogu biti lica od 6 meseci do navršenih 85 godina života, ali starosna granica zavisi od poslovne politike same osiguravajuće kuće. Ukoliko nameravate da vodite bebu u inostranstvo, proverite koje osiguravajuće kuće nude posebnu vrstu osiguranja za malu decu. Osiguranje se može zaključiti kao:

  • individualno 
  • grupno (više od 10 lica) i
  • porodično (roditelji i deca do 18 godina)

Obratite pažnju da se ugovor o osiguranju mora zaključiti isključivo pre početka putovanja u inostranstvo. Polisa putnog osiguranja ne može da se poruči iz inostranstva.

Putnik može na licu mesta da plati participaciju od 50 do 100 evra (iznos zavisi od osiguravajuće kuće koje je izdala polisu osiguranja). Pri povratku u Srbiju, uz dokumentaciju i račun, taj novac biva refundiran. Sve iznose preko te sume putnik ne plaća, već su oni pokriveni polisom.

Savetujemo da obratite pažnju na sumu novca na koju ste osigurani. Sume se kreću uglavnom od 5.000 do 40.000 evra. Veoma je važno da budete upoznati da su troškovi lečenja i zdravstvenih usluga u stranim zemljama jako visoke. Putno zdravstveno osiguranje pokriva samo slučajeve koje se dese iznenada i pod uticajem spoljne sile, mimo volje osiguranika. Ono što većina osiguravajućih kuća ne pokriva su već unapred ugovorene operacije, zatim lečenje hroničnih bolesti, stomatološke usluge (osim one u hitnim slučajevima), a postoje i osiguravajuće kuće koje ne štite ni trudnice na adekvatan način. Prilikom dobijanja polise osiguranja uvek ćete dobiti i uslove putnog osiguranja. Obavezno pročitajte šta sve nije pokriveno vašom polisom.

Cene putnog osiguranja se razlikuju u zavisnosti od:

  1. visine ugovorene sume osiguranja
  2. starosti osiguranika
  3. trajanja putovanja i
  4. mogućnosti proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike.

Mnogi ne znaju da postoji i besplatno osiguranje. Evo kako dobiti besplatno putno osiguranje.

Većina putnika u današnje vreme uplaćuje osiguranje pod pretpostavkom da im neće biti neophodno, i uglavnom nije dobro informisana o načinu funkcionisanja polise. Kada se dogode neprijatne situacije tada nastupa panika. Ne dozvolite da se nađete u nezgodnoj situaciji i da vam nešto pokvari i ugrozi boravak u inostranstvu, putujte sigurno!

Autor: Anđela Bučić | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.