Najčešća pitanja

Sadržaj ove stranice je u pripremi.
U nastavku se nalazi tekst koji nije ažuriran, ali može biti od koristi.

Pitanja


Šta je PutujSigurno.rs i kome je namenjen?

PutujSigurno je prvi i jedini turistički portal sa iskrenim iskustvima putnika o svim turističkim agencijama.

PutujSigurno pruža brojne dodatne mogućnosti među kojima su:

 • pretraga specijalnih ponuda turističkih agencija,
 • pretraga i ocenjivanje turističkih vodiča, pratilaca i animatora,
 • poređenje turističkih agencije po brojnim kriterijumima,
 • pregled finansijskih informacija o turističkim agencijama (poslovni prihodi i broj zaposlenih u prethodnim godinama, status i blokade tekućih računa),
 • pregled garancija putovanja. 

Pored toga, preko 20 autora/saradnika redovno piše o novostima u svetu putovanja, kao i putopise, savete za putovanje, predstavljanje turističkih destinacija i prati važeće zakonske propise koji regulišu turizam, putovanja i prava/obaveze putnika i turističkih agencija. Pridružite nam se.

PutujSigurno je namenjen putnicima, profesionalnim turističkim radnicima i turističkim agencijama. Profesionalci u turizmu i turističke agencije koriste PutujSigurno za upravljanje svojom (online) reputacijom i za povećanje prodaje (kroz objavljivanje specijalnih ponuda).

Povratak na vrh.


Šta su recenzije putnika?

Recenzija je komentar i ocena koju putnik objavljuje na stranici turističke agencije sa kojom je putovao. Recenzije predstavljaju iskren i istinit prikaz iskustva koje je putnik imao sa turističkom agencijom, a koje su u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno.

Koje recenzije neće biti objavljene:

 • recenzije koje prenose iskustva i utiske drugih ljudi, a ne sopstvena iskustva,
 • recenzije koje pišu vlasnici, menadžeri, (sadašnji ili bivši) zaposleni ili bilo koji drugi predstavnici turističke agencije, kao i lica povezana sa njima,
 • recenzije o turističkim agencijama koje pišu pojedinci povezani sa konkurentskim turističkim agencijama,
 • kao i sve slične recenzije.

Povratak na vrh.


Kako se proveravaju recenzije i kada se objavljuju?

Recenzije se ne objavljuju odmah, već prolaze kroz detaljnu proveru u okviru našeg sistema za borbu protiv spama i pokušaja manipulacije. Obično je potrebno do 48h da se recenzija objavi, osim u situacijama kada se vrši dodatna provera.

Nakon izvršene provere putnici dobijaju obaveštenje o postavljaju recenzije. Recenzija neće biti objavljena ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja portala PutujSigurno, o čemu putnici mogu dobiti  obaveštenje. Objavljene recenzije se prikazuju na stranici turističke agencije i na profilu putnika koji je napisao recenziju.

Provera recenzija se vrši kombinacijom brojnih metoda i tehnika, od kojih izdvajamo sledeće:

 • Didaktička provera: Iskrene i istinite recenzije imaju prepoznatljiv stil pisanja i izražavanja kod putnika. Ova provera nije eliminaciona.
 • Tehnička provera podrazumeva ispravnu e-mail adresu putnika i istinitost drugih navedenih podataka. Ovo je eliminaciona provera.
 • Provera identiteta je tehnika kojom se porede podaci koje putnik ostavi u recenziji sa javno dostupnim podacima na internetu, kroz ovaj i slične servise.
 • Tajne tehnike jesu druge tehnike koje koristimo u otkrivanju lažnih recenzija i pokušaja manipulacije pozicijom turističke agencije. Ove tehnike nisu dostupne javnosti kako oni koji namerno krše Uslove korišćenja portala ne bi mogli da im se prilagode. 

Povratak na vrh.


Da li je PutujSigurno besplatan?

PutujSigurno je besplatan servis za sve putnike i uvek će biti. 

Turističke agencije koje žele da upravljaju svojim profilom biraju između besplatnog i plaćenog naloga. Besplatan nalog podrazumeva mogućnost upravljanja svim poslovnim informacijama (izmena kontakt podataka, logotipa, adrese i slično). Plaćeni nalog pored toga obuhvata i mogućnost upravljanja (online) reputacijom (kroz odgovaranje na objavljena iskustva putnika) i alate za povećanje prodaje (kroz objavljivanje specijalnih ponuda). Upravljajte profilom svoje turističke agencije, prijavite se ovde.

Povratak na vrh.


Da li turistička agencija može da plati da se obriše negativna recenzija o njoj ili da poboljša svoju poziciju?

NE! PutujSigurno ima nultu toleranciju za ovakva pitanja jer su fundamentalno suprotna sa vrednostima na kojima se naše postojanje bazira. Turističke agencije mogu da plate oglase!

Povratak na vrh.


Šta su lažne recenzije?

Putnici očekuju da sve recenzije budu istinite i da predstavljaju iskrena mišljenja bivših putnika turističkih agencija, bez predrasuda i uticaja. PutujSigurno je posvećen obezbeđivanju sigurnosti i legitimnosti procesa postavljanja recenzija i zaštite zajednice putnika koju okuplja.

Lažne recenzije su pokušaji prevare za koje portal PutujSigurno ima nultu toleranciju. Svaki pokušaj postavljanja lažnih recenzija, lažnog predstavljanja, dovođenja u zabludu, manipulacija sistema i sličnih aktivnosti biće strogo kažnjen i jasno označen.

To uključuje, ali nije ograničeno samo na sledeće:

 • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da poprave sopstvenu poziciju i ocenu na portalu PutujSigurno
 • Pokušaj vlasnika, predstavnika ili drugih povezanih lica turističkih agencija da naškode poziciji i oceni konkurentskih turističkih agencija na portalu PutujSigurno.

Povratak na vrh.


Prijavite lažnu recenziju!

Ukoliko imate osnovanu sumnju da je neka recenzija lažna, molimo da uz odgovarajuća obrazloženja ovde pošaljete svoju prijavu. Naš tim će izvršiti potrebne provere i obavestiti vas o ishodu. Ovaj proces može da potraje i nekoliko dana, pa molimo da budete strpljivi. 

Povratak na vrh.


Koji je postupak uklanjanja (lažnih) recenzija?

Na osnovu validne prijave lažne recenzije, vrše se dodatne provere u kojima je putnik (autor sporne recenzije) u obavezi da dostavi dokumentaciju kojom pokazuje da je putovao sa turističkom agencijom koju je ocenio. 

Nakon aktiviranih dodatnih provera recenzije, putnik ima rok od 7 dana od primanja obaveštenja da dostavi dokumentaciju (kopija Ugovora o putovanju koji je potpisao sa agencijom, fakturu/profakturu, priznanice ili naloge za plaćanje i slično). U slučaju da putnik u odgovarajućem roku ne dostavi dokumentaciju, recenzija se privremeno uklanja. Ukoliko putnik naknadno dostavi dokumentaciju, recenzija ponovo postaje javna i vidljiva, a osoba/turistička agencija koja je podnela prijavu trajno gubi pravo da podnosi istu vrstu žalbe/prijave.

Povratak na vrh.


Kako se računa pozicija/rang turističke agencije?

Naši algoritmi uključuju brojne faktore, od kojih su najznačajniji prosečna ocena i broj recenzija. Ovi faktori se ponderišu sa odgovarajućim koeficijentima, gde najveći uticaj na poziciju ima prosečna ocena, a zatim broj recenzija.

U procesu implementacije su novi faktori koji će bolje prikazati razlike između turističkih agencija, a posebno u segmentu brige o putnicima. Zato se broj odgovora turističke agencije na recenzije svojih putnika uvodi kao dodatni faktor koji pokazuje u kojoj meri su turističke agencije uključene u ovaj proces i njihovo angažovanje u pogledu upravljanja reputacijom.

Povratak na vrh.


Želim da obrišete profil moje turističke agencije!

Svi prikazani podaci na PutujSigurno o turističkim agencijama su javno dostupne informacije, koje se u skladu sa važećim Zakonima sistematizuju i prikazuju javnosti.

Razumemo da pojedine turističke agencije ne žele da budu izložene javnosti, ali kupci imaju pravo da se informišu o njihovom poslovanju u cilju kupovine željenog putovanja.

Zamislite putnika koji se pita zašto neka turistička agencija koja javno promoviše svoja putovanja ne želi da bude prikazana na ovom portalu istoj toj javnosti. Da li to znači da turistička agencija nešto želi da sakrije ili prosto ne želi dugoročan odnos sa putnicima?

Putnici pričaju sa svojim prijateljima o putovanjima i iskustvima sa turističkim agencijama sa kojima su putovali. Ocenjivanje poslovanja turističkih agencija se događa u svakom trenutku, dok ovo čitate. Ranije su putnici svoja iskustva pisali na forumima, društvenim mrežama. Napredak tehnike i tehnologije u vidu portala PutujSigurno.rs je to danas olakšao, a istovremeno pružio priliku turističkim agencijama da se uključe u razgovor i da se čuje i njihova strana priče. Ovakvim dijalogom svi dobijaju, i putnici i turističke agencije. 

Želite da promenite svoje poslovne podatke? Prijavite se ovde za besplatan nalog. 

Povratak na vrh.


O informacijama

Sve informacije o turističkim agencijama u sekcijama Poslovni podaci, Garancije putovanja i Finansijski podaci su javno dostupne informacije koje su preuzete na sledećim internet sajtova:

Informacije su grupisane tako da ukazuju na sve bitne elemente poslovanja turističke agencije, a najviše na garancije putovanja i trenutnu likvidnost turističke agencije. Moguće je da dođe do promena informacija, sa kojima nismo upoznati. Zato preporučujemo da na gore navedenim sajtovima izvršite proveru turističke agencije sa kojom želite da putujete, a prema matičnom broju ili PIB-u koji je naveden na pojedinčnoj stranici turističke agencije.


Ukoliko želite da prijavite pogrešnu informaciju ili grešku, da pošaljete novu informaciju, to možete uraditi preko dole navedene kontakt forme:

Tip poruke