Da li će EU sprovesti privremeno ukidanje Šengena?

Početkom godine, sve učestalije se moglo čuti kako će Austrija i Nemačka usled migrantske krize početi da zatvaraju svoje granice, što bi se dogodilo po prvi put od uvođenja slobodnog putovanja kroz države EU, odnosno od ukidanja unutrašnjih granica. Potencijalno ukidanje Šengena osim što je pitanje političke i bezbednosne prirode prouzrokovane azilantskom krizom, pitanje je koje se tiče i turizma i svih putnika na prostoru Evrope.

Naime, posle dosta godina, počevši od 1985. kada se uvodi postepeno smanjivanje kontrole unutrašnjih granica Šengenskim dogovorom i potom potpuno ukidanje istih sa sve većim brojem novih država članica Ekonomske evropske zajednice (EEZ), danas EU,  ponovo bi se mogli pokazivati pasoši na svakoj unutrašnjoj granici država. Putnici koji se upute put Evropske unije i njenih zemalja, morali bi da pripreme pasoše zarad detaljnije provere na svim graničnim prelazima tokom putovanja, a ne samo na prelazu u Mađarsku, Hrvatsku ili neku drugu spoljnu granicu EU.

Kaže se na svim, jer osim toga što je Austrija prva javno kritikovala Grčku za slabo upravljanje kriznom situacijom i kontrolisanje priliva azilanata, kao zemlju na spoljnoj granici Evropske unije, i Nemačka se zatim ovome priključila, da bi se potom na nivou celokupne Evropske unije pominjalo vraćanje prava svake države da samostalno počne da vrši regularnu graničnu kontrolu. Najpre je pomenut period od šest meseci, zbog procene svojih potreba svake države ponaosob, da bi se potom pričalo o dvogodišnjem roku ovakve dozvole, usled migrantske krize. Austrija je bila najglasnija što se tiče migranata, izjvivši da se popunjavaju njihovi kapaciteti usled kojih će morati da počne strožiju kontrolu.

Ukoliko dođe do konkretnih poteza većeg broja članica Evropske unije, to ne treba da uznemirava putnike naših prostora, jer će pooštravanje i ukidanje Šengena, jedino moći da utiče na potencijalno duže putovanje uz određeno zadržavanje na granicama, kog do skoro nije bilo, ali ne i na mogućnost ulaska u države EU. Preostaje da vidimo šta će se dogoditi, jer je upravo u periodu do leta najavljeno razrešenje pomenutog graničnog pitanja.

Autor: Mateja Panović | Objavljeno: 12.07.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.