Da li piloti mogu da nadoknade kašnjenje leta?

Mnogobrojni su razlozi zbog kojih se dešava da letovi kasne, budu odloženi, pa i otkazani. Gužve na aerodromima, period praznika ili nekih značajnih događaja, meteorološki uslovi, samo su neki od mogućih razloga zbog kojih će se desiti da i satima sedite na terminalu čekajući ukrcavanje. Kada i dočekate taj momenat i konačno se otisnete od zemlje, često možete čuti objavu pilota da će pokušati da nadoknadi vreme kašnjenja. Prvo pitanje koje se u tim momentima postavlja je – u redu, ako piloti stvarno mogu da skrate dužinu trajanja leta, zbog čega to ne čine stalno?

Da li je zaista moguće nadoknaditi kašnjenje?

Odgovor na ovo pitanje je potvrdan. Moguće je nadoknaditi vreme kašnjenja, tj. skratiti dužinu leta, ali samo u specifičnim situacijama i naravno uz dozvolu kontrole letenja s kojom piloti stalno komuniciraju u vezi sa svim odlukama i promenama pre i tokom leta.

Koje su mogućnosti komercijalnih letova?

Svi komercijalni avioni su opremljeni sistemom za upravljanje, koji na osnovu različitih parametara (kao što su broj putnika u avionu, visina na kojoj se leti) precizno određuju najefikasniju brzinu letenja za dato putovanje. Ako pilot želi da ubrza letenje, on može da zanemari ovu preporuku. Time se, međutim, povećava potrošnja goriva, ukupni troškovi leta, kao i troškovi same avio kompanije.

Pored toga, mnogo je češći slučaj da piloti pokušavaju da nadoknade vreme kašnjenja tako što menjaju već predviđenu rutu leta. Kao što znamo, po standardima avio-saobraćaja, putanje mnogih letova ka određenim destinacijama nisu prave linije. Piloti u tom slučaju imaju mogućnost da, u dogovoru sa kontrolom letenja, traže dozvolu da na ovaj način skrate put i posluže se takozvanom “prečicom”. U zavisnosti od toga na kojoj relaciji se let obavlja kao i od gužve u avio-saobraćaju, zavisi i mogućnost za dobijanje ove dozvole. U slučaju kada su linije tako direktne, da ne postoji kraći put, ili kada je veliko zagušenje u saobraćaju, ovakve manevre nije dozvoljeno izvesti.

Meteorološki uslovi i vreme su, naravno, veoma bitan faktor koji utiče na vreme trajanja letova. Ukoliko se avion suočava sa jakim čeonim vetrovima, pilot ne može mnogo učiniti sem da pokuša da promeni visinu letenja. Sa druge strane, ako se zadesi da avion leti  niz vetar, on mu povećava brzinu “besplatno”, tj. bez porasta potrošnje goriva. Takve vetrove piloti, promenom visine, mogu potražiti kako bi ubrzali letenje, a samim tim i skratili dužinu trajanja leta. Međutim kao i kod promene kursa, odnosno rute određenog leta, i promena visine zavisi od gužve u saobraćaju, pa i u tom slučaju ne postoji stopostotna sigurnost da je uvek moguće na ovaj način uticati na nadoknadu kašnjenja leta.

Ono što je bitno napomenuti je i činjenica da ako avion suviše rano stigne na određenu destinaciju remeti već utvrđen raspored sletanja na aerodrom. U takvim slučajevima, ukoliko je pista zauzeta, pilot je primoran da kruži oko aerodroma sve dok kontrola letenja ne oslobodi pistu i avion ne dobije odobrenje za sletanje. Podsećamo vas još i da se svako kašnjenje aviona kraće od dva sata u avio-saobraćaju smatra normalnim i pravno prihvatljivim.

Autor: Tanja Loncar | Objavljeno: 23.01.2018. | Modifikovano: 26.11.2018.