Kako se nositi s vanrednim situacijama na putovanju: Osiguranje, pomoć na putu i naknada štete

Veliki deo naših sugrađana nema jasnu predstavu o tome kako reagovati u situacijama vanrednih okolnosti tokom putovanja, bilo da je reč o zdravstvenim tegobama ili kvaru vozila.

Naravno, niko ne voli dodatne izdatke u vidu osiguravajućih premija, ali mogućnost većih troškova usled nepredviđenih okolnosti može opravdati tu investiciju, uz pretpostavku da će naknada štete biti adekvatna.

S druge strane, osiguravajuće kompanije imaju interes da umanje isplate, što nije ništa novo. Razlika je u tome što one imaju timove stručnjaka, dok osiguranici često mogu računati samo na svoje znanje i iskustvo.

Da bismo obogatili vaše znanje o ovim temama, odlučili smo da pripremimo ovaj tekst o putnom osiguranju, koje je sve važnije i uskoro će biti veoma aktuelno u svakodnevnom životu.

Da li zakon pokriva troškove medicinskih usluga u inostranstvu bez putnog osiguranja?

Kada je reč o troškovima lečenja zbog bolesti ili povrede tokom putovanja u inostranstvu, bez polise putnog osiguranja, mogu se razmatrati dve opcije:

  1. U slučaju povrede, moguće je tražiti nadoknadu štete ukoliko je povreda uzrokovana propustom od strane fizičkog ili pravnog lica.Na primer, ukoliko se povreda dogodi usled pada na neuređenom trotoaru, padanja u šaht, napada lutalice, pada snega ili leda sa zgrade, ili u svim drugim situacijama gde bi postojalo pravo na naknadu štete.
  1. U slučaju bolesti, državljani Srbije imaju mogućnost lečenja u određenim zemljama putem državnog fonda za zdravstveno osiguranje, a u skladu sa sporazumima koje je naša država s tim zemljama zaključila.

Postupak za pomoć u inostranstvu u slučaju problema sa vozilom

Kada naši državljani naiđu na problem sa vozilom u inostranstvu, postavlja se pitanje na koje adrese se mogu obratiti za pomoć i kako se ta procedura razlikuje od zemlje do zemlje.

Kvar na vozilu

I ovde postoje dva scenarija. Prvi se odnosi na kvar vozila, a rešenje zavisi od toga da li je osoba ugovorila pomoć na putu sa nekom od domaćih kompanija specijalizovanih za tu vrstu osiguranja.

Ukoliko je takav ugovor zaključen, vozači bi trebalo da kontaktiraju pozivni centar čiji broj dobijaju prilikom sklapanja polise. Ovakve polise obično pokrivaju troškove popravke do određenog iznosa, smeštaj za putnike, kao i druge prateće troškove.

Ukoliko nemaju ovo osiguranje, alternativa je pozivanje šlep-službe u zemlji u kojoj se nalaze, ali u tom slučaju, oni sami snose sve troškove odvoženja, popravki itd.

Saobraćajna nezgoda

Drugi scenario se odnosi na saobraćajne nezgode u kojima naši državljani nisu krivi. U takvim slučajevima, važno je odmah obavestiti policiju kako bi se obavio uviđaj.

Nakon toga, sledi podnošenje odštetnog zahteva osiguravajućoj kući koja pokriva vozilo koje je uzrokovalo nezgodu.

Osim oštećenja na vozilu, moguće su i naknade za povrede i pretrpljeni strah. Oštećeni obično angažuju advokate kako bi ostvarili pravednu naknadu, budući da osiguravajuće kuće često isplaćuju manje iznose nego što oštećenima stvarno pripada.

Šta uraditi u slučaju povrede ili bolesti tokom putovanja

Kada se nađete u situaciji da se razbolite ili povredite tokom putovanja, važno je da imate odgovarajuće putno osiguranje.

Evo koraka koje možete preduzeti kako biste se pripremili i znali kako postupiti u slučaju nezgode:

1. Nabavite putno osiguranje pre prelaska granice

Pre svega, preporučljivo je da nabavite putno osiguranje pre nego što pređete granicu. Ova mera je bitna jer bez adekvatnog osiguranja, može se desiti da budete suočeni sa nepredviđenim troškovima za lečenje ili tretmane.

2. Budite obazrivi tokom putovanja

Važno je biti oprezan i voditi računa o svojoj bezbednosti i zdravlju. Osiguranje obično ne pokriva štete koje su posledica rizičnih aktivnosti ili situacija koje su mogle biti izbegnute. Na primer, ako se odlučite da se upustite u aktivnosti poput paraglajdinga ili bandži džampinga, moguće je da osiguranje neće pokriti eventualne povrede koje pretrpite tokom tih aktivnosti..

3. Proverite uslove putnog osiguranja

Pre nego što krenete na put, važno je pažljivo proučiti uslove svog putnog osiguranja. Svaka osiguravajuća kompanija ima svoje specifične uslove pokrića, stoga je bitno biti informisan o svim detaljima. Na primer, neke kompanije mogu zahtevati dodatnu premiju za situacije poput otkazivanja putovanja iznenadnim događajima, dok druge možda pružaju dodatna pokrića za određene situacije poput pratnje člana porodice u slučaju bolesti.

4. Postupajte brzo i precizno u slučaju nezgode

U slučaju da se desi nezgoda ili povreda, važno je odmah kontaktirati osiguravajuću kompaniju i pružiti sve neophodne informacije. Ovo uključuje izveštaje lekara, zapisnike policije i ostale relevantne dokumente. Bitno je biti precizan u davanju informacija kako bi se izbegle eventualne komplikacije prilikom naknade štete.

5. Ne zaboravite na formalnosti

Bitno je znati da propusti u ispunjavanju formalnosti neće automatski dovesti do gubitka prava na naknadu. Ipak, ovi propusti mogu biti korišćeni kao osnova za umanjenje obaveza osiguravajuće kompanije, ukoliko se dokaže da su ti propusti doprineli dodatnoj šteti.

6. Dokumentujte sve i šaljite pisanim putem

Za osiguranje potpune dokumentacije i olakšanje procesa naknade štete, preporučljivo je čuvati sve relevantne dokumente i što pre ih dostaviti osiguravajućoj kompaniji pisanim putem. Ovo uključuje mejlove, poruke i sve druge pisane dokaze koji mogu poslužiti kao validan dokaz.

Autor: Miloš Božilović | Objavljeno: 14.03.2024. | Modifikovano: 14.03.2024.