Meksiko može postati lider među religijskim destinacijama

Prema rastu broja poseta i popularnosti turističkih destinacija, Meksiko i njegov glavni grad Meksiko Siti, bi mogli da postanu vodeća religijska turistička destinacija u svetu. Krajem prošle godine su izašle procene svetskih turističkih organizacija kao i organizacija ove države, koje govore da religijski turizam raste za 5 do 7%, a da Meksiku pripada oko 10% svetske turističke potražnje.

Hrišćanska vera je važan i uticajan element svakodnevnog života Meksikanaca, a brojnost stanovnika latino američkih država koji odlaze na hodočašća do svojih svetinja, itekako ide u prilog Meksiku. Kako se svake godine sliva više miliona hodočasnika iz celog sveta do Bazilike Naše Gospe od Gvadalupea, turistički predstavnici predviđaju da Meksiko može postati vodeća religijska turistička destinacija kao što je Izrael recimo. Svetska turistička organizacija (WTO) navodi da oko 300 miliona turista svake godine putuje iz religijskih razloga, a da oko 35 miliona njih putuje u Meksiko. Najveći deo njih, oko 20 miliona godišnje, upravo odlazi do severa Meksiko Sitija u pomenutu Baziliku koja predstavlja najposećenije svetilište posvećeno nekom svecu na svetu. Iako bi se pomislilo da je najposećenija crkva Bazilika svetog Petra u Rimu, nju posećuje duplo manje posetilaca nego Baziliku u Meksiku.

Meksiko poseduje sve potrebne sadržaje, kako za religijski turizam tako i za ostale turističke destinacije, međutim potrebno je ulagati više. Primarno u infrastrukturu. Kao najveći problemi navode se nedovoljno razvijeni putevi i dostupnost prevoza do hrišćanskih svetilišta, zatim zapuštenost svetilišta, nedostajanje objekata za higijenu ili u slučaju najposećenijih destinacija, nedostatak mesta za parking.

Autor: Mateja Panović | Objavljeno: 02.05.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.