Objavljen oglas za turističke vodiče i turističke pratioce – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam raspisalo je Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca. Zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu podneti od 21. do 29. decembra 2015. godine do 15 i 30 časova.

Prijave za polaganje podnose se poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, ili se mogu predati na pisarnici ministarstva na istoj adresi.

 

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Autor: Milovanovic Milos | Objavljeno: 12.07.2016. | Modifikovano: 26.11.2018.