Prava stranaca u Srbiji – činjenice koje treba znati

U današnjem globalizovanom svetu, sve veći broj ljudi se odlučuje da napusti svoju zemlju porekla i započne novo poglavlje u drugoj državi.

Bez obzira da li je reč o privremenom boravku ili trajnom preseljenju, stranci se suočavaju sa specifičnim pravima i obavezama u zemljama u kojima se nastanjuju. Izuzetno je važno kao strani državljanin biti upoznat sa zakonima zemlje u kojoj se osoba nalazi, a u svim nedoumicama može pomoći advokat za prava stranaca.

Pročitajte u nastavku koje obaveze i prava su zagarantovane strancima u našoj zemlji i šta od dokumenata moraju posedovati da bi ih ostvarili.

Muškarac koji nosi putničke torbe

Prava i obaveze stranaca u Srbiji

U Srbiji, zakoni koji se odnose na strance su regulisani kroz Zakon o strancima. Ovaj zakon definiše postupak ulaska, boravka i odlaska stranaca iz zemlje. Strancima je neophodno da imaju vizu ili boravišnu dozvolu kako bi legalno boravili u Srbiji.

Poznavanje prava i obaveza stranaca je ključno za strance koji žele da se prilagode novom okruženju i iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju. Takođe, to može pomoći u zaštiti njihovih prava i sprečavanju zloupotreba.

Obaveze stranaca koji borave u Srbiji uključuju sledeće:

 • Prijaviti boravište – stranac koji planira boraviti u Srbiji duže od 24 sata mora prijaviti svoje boravište policijskoj upravi prema mestu smeštaja, u roku od 24 sata od ulaska u zemlju. Ovu obavezu takođe imaju i vlasnici nekretnina koji iznajmljuju smeštaj strancima.
 • Posedovanje važećeg dokumenta – stranci koji borave u Srbiji moraju posedovati važeći pasoš ili službeni dokument.
 • Finansijska sredstva – stranac mora pružiti dokaz o finansijskim sredstvima kojima će pokriti troškove svog boravka u Srbiji. To može uključivati potvrdu o zaradi, ugovor o radu, stipendiju ili druge dokaze o finansijskom osiguranju.
 • Zdravstveno osiguranje – stranac treba pružiti dokaz o posedovanju zdravstvenog osiguranja koje vredi za vreme njihova boravka u Srbiji. To može uključivati evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, polisu zdravstvenog osiguranja ili drugi valjani dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Prijava boravišta – stranac mora podneti prijavu boravišta ili adresu stanovanja u Srbiji kako bi dobio dokument koji se naziva „beli karton“. Taj dokument je neophodan za ostvarivanje prava koja su im zagarantovana na teritoriji Srbije.

Uz ispunjavanje tih obaveza, stranci takođe imaju određena prava u Srbiji. Konkretna prava zavise od vrste boravka i razloga boravka stranca, ali neka od opštih prava koja su zagarantovana strancima u Srbiji mogu uključivati:

 • Pravo na rad – stranci koji ispunjavaju određene uslove mogu raditi u Srbiji. To uključuje dobijanje odgovarajuće radne dozvole i/ili vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja;
 • Pravo na obrazovanje – stranci mogu imati pravo na obrazovanje ili školovanje u Srbiji;
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu – stranci koji borave u Srbiji mogu imati pristup zdravstvenoj zaštiti;
 • Pravo na pravnu zaštitu – stranci u Srbiji imaju pravo na pravnu zaštitu i jednaku pravnu zaštitu pred sudovima kao i domaći građani. To uključuje pravo na pristup pravnom savetovanju i zastupanje pred sudom;
 • Pravo na slobodu kretanja – stranci koji borave u Srbiji imaju pravo slobodno se kretati unutar zemlje, osim u slučajevima kada su ograničenja propisana zakonom;
 • Pravo na zaštitu od diskriminacije – stranci imaju pravo na zaštitu od diskriminacije na temelju nacionalnosti, rase, pola, vere ili drugih karakteristika. Zakoni koji zabranjuju diskriminaciju primenjuju se i na strance u Srbiji.

Pasoši Rusije i SAD-a

Prava stranaca u Srbiji u poređenju sa pravima u ostatku sveta

Prava stranaca širom sveta variraju u skladu sa imigracionim politikama i zakonima svake zemlje. Na primer, u nekim zemljama stranci mogu imati pravo na rad, pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti pod određenim uslovima, dok u drugim zemljama prava mogu biti ograničenija.

Uzimajući u obzir zemlje poput Kanade i Australije, koje promovišu imigraciju visoko kvalifikovanih radnika, stranci koji ispunjavaju određene kriterijume tamo mogu dobiti radne dozvole ili čak pravo na trajni boravak. S druge strane, neke zemlje imaju strože politike imigracije i stranci su ograničeni u svojim pravima. Na primer, u određenim zemljama može biti teže pristupiti visokom obrazovanju ili dobiti dozvolu za rad, osim u posebnim slučajevima.

U nastavku su dati neki primeri prava stranaca u određenim zemljama kako bi se prikazale razlike u pristupu:

 • Sjedinjene Američke Države – stranci koji se kvalifikuju za određene vize, poput H-1B ili F-1, imaju pravo na rad ili studiranje u SAD-u. Međutim, proces dobijanja vize može biti složen i podložan promenama u politici imigracije.
 • Nemačka – u Nemačkoj, stranci koji dobiju dozvolu boravka imaju pravo na rad, zdravstvenu zaštitu i socijalna davanja. Takođe, postoji mogućnost da stranci dobiju stalnu boravišnu dozvolu nakon određenog vremenskog perioda boravka u zemlji.
 • Japan – Japan ima stroge politike imigracije i uslovi za dobijanje dozvole za rad su rigorozni. Strancima koji žele da rade u Japanu često je potrebno posedovanje posebnih veština ili visoko kvalifikovano obrazovanje.

U zaključku, poznavanje prava stranaca je ključno kako bi se stranci prilagodili novom okruženju i zaštitili svoja prava. Prava stranaca se razlikuju između zemalja, pa je važno biti informisan o zakonima i propisima zemlje u kojoj se boravi. U Srbiji, stranci imaju određena prava u skladu sa Zakonom o strancima, a kako se zakoni i politike menjaju tokom vremena, bitno je pratiti informacije kako bi se stranci adekvatno informisali i ostvarili svoja prava u novoj zemlji.

Autor: Miloš Božilović | Objavljeno: 08.06.2023. | Modifikovano: 08.06.2023.